Tweedemonitor / Kamervraag / Noodhulp naar aanleiding van gewelddadigheden in MyanmarNoodhulp naar aanleiding van gewelddadigheden in Myanmar

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04286

Vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over noodhulp naar aanleiding van gewelddadigheden in Myanmar. (ingezonden 8 maart 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Alleen realiteitszin helpt Myanmar»?1

Vraag 2

Wat is de achtergrond, oorzaak en aanleiding van de militaire coup in Myanmar?

Vraag 3

Is binnen Myanmar inderdaad sprake van grote nationale eensgezindheid in het verzet tegen de coup?

Vraag 4

Wat betekent de coup voor de (veiligheids)situatie van etnische en religieuze minderheden in Myanmar? Beaamt u bijvoorbeeld dat de christelijke Kachin door hun verzet tegen de Tatmadaw (het leger van Myanmar) kwetsbaar zijn voor agressie vanuit het Myanmarese leger?

Vraag 5

Betekent de coup tevens een verdere verslechtering van de situatie van de Rohingya?

Vraag 6

Deelt u de opvatting dat Nederland en de EU het verzet tegen de coup het beste kunnen ondersteunen middels steun aan lokale hulporganisaties?2

Vraag 7

Kunt u een kwalitatief én kwantitatief overzicht geven van de actuele humanitaire nood in Myanmar, van de internationale inspanningen om die humanitaire nood te lenigen, en van de Nederlandse bijdrage daaraan?

Vraag 8

Bent u bereid waar nodig de ondersteuning van humanitaire hulp door NGO’s in Myanmar te intensiveren, en daartoe waar nodig proactief de benodigde (extra) budgetten vrij te maken?


X Noot
1

Reformatorisch Dagblad, 5 maart 2021


Gerelateerd

Noodhulp naar aanleiding van gewelddadigheden in Myanmar

De levering van twee Fokker 70-toestellen die in het bezit van de luchtmacht van Myanmar zijn gekomen

Het bericht ‘VN wil sancties tegen bedrijven uit Myanmar, ook Shell betrokken’

Het bericht dat het leger van Myanmar opnieuw mensenrechten schendt

Sancties tegen bedrijven die gelieerd zijn aan het militaire regime in Myanmar

Het bericht dat de demonstraties in Myanmar uit de hand lopen.

Het bericht ‘Dubieuze investeringen van Nederlandse pensioenuitvoerders in Myanmar’

Gedwongen huwelijken van vrouwen uit Myanmar in China

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl