Tweedemonitor / Kamervraag / Het niet uitvoeren van de motie over de naturalisatie van circa 10.000 pardonners (Ranov-vergunninghouders) (Kamerstuk 35483, nr. 68)Het niet uitvoeren van de motie over de naturalisatie van circa 10.000 pardonners (Ranov-vergunninghouders) (Kamerstuk 35483, nr. 68)

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04118

Vragen van de leden Jasper van Dijk (SP) en Van Toorenburg (CDA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het niet uitvoeren van de motie over de naturalisatie van circa 10.000 pardonners (Ranov-vergunninghouders) (Kamerstuk 35 483, nr. 68) (ingezonden 4 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het rapport «Ik voel me Nederlander» van Vluchtelingenwerk uit 2014?1

Vraag 2

Bent u bekend met het rapport «Ranov en afgewezen naturalisatieverzoeken» van de IND uit 2015?2

Vraag 3

Bent u bekend met het rapport «Niet-naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders – Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, motivatie en ervaren belemmeringen» van het WODC uit 2015?3

Vraag 4

Bent u bekend met het rapport «Geen thuis zonder Nederlands paspoort – Een onderzoek naar de wijze waarop de IND invulling geeft aan het begrip bewijsnood bij naturalisatieverzoeken van zogenoemde pardonners» van de Nationale ombudsman uit 2017?4

Vraag 5

Deelt u de mening dat al deze onderzoeken aantonen dat nieuw onderzoek overbodig is? Zo ja, waarom kiest u in uw brief van 26 februari jl. dan toch voor nieuw onderzoek?5

Vraag 6

Waarom kiest u ervoor de naturalisatie van deze mensen te vertragen? Waarom laat u deze groep – na 13 jaar! – niet gewoon meedoen?

Vraag 7

Bent u bereid uw onwil opzij te zetten en de motie van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg per direct uit te voeren?6


X Noot
1

Vluchtelingenwerk Nederland, oktober 2014, ««Ik vóél me Nederlander» – Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning», https://www.vluchtelingenwerk.nl/sites/default/files/Vluchtelingenwerk/Publicaties/rapport%20VWN%20bij%20persbericht.pdf

X Noot
2

Kamerstuk 19 637, nr. 1985

X Noot
3

WODC, 2015 «Niet-naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders – Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, motivatie en ervaren belemmeringen», https://repository.wodc.nl/bitstream/handle/20.500.12832/159/cahier-2015-8-volledige-tekst_tcm28-74146.pdf?sequence=2&isAllowed=y

X Noot
4

Nationale ombudsman, 11 juli 2017, «Geen thuis zonder Nederlands paspoort – Een onderzoek naar de wijze waarop de IND invulling geeft aan het begrip bewijsnood bij naturalisatieverzoeken van zogenoemde pardonners», https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/onderzoeken/2017077-geen-thuis-zonder-nederlands-paspoort

X Noot
5

Kamerstuk 35 483, nr. 72

X Noot
6

Kamerstuk 35 483, nr. 68


Gerelateerd

Het niet uitvoeren van de motie over de naturalisatie van circa 10.000 pardonners (Ranov-vergunninghouders) (Kamerstuk 35483, nr. 68)

De bureaucratie waarmee Ranov-vergunninghouders worden tegengewerkt bij het verkrijgen van het Nederlanderschap

RANOV-vergunninghouders

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Hiaat in IND-regels voor pardonners’

Veiligheid over verhoogde leges voor RANOV-vergunninghouders

Tien jaar generaal pardon

Het wegnemen van de juridische belemmeringen voor naturalisatie van RANOV-vergunninghouders

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl