Tweedemonitor / Kamervraag / Ondermijning van de democratie in TurkijeOndermijning van de democratie in Turkije

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04087

2021Z04087

(ingezonden 3 maart 2021)

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over ondermijning van de democratie in Turkije

1

Kent u het bericht ‘Turkey plans to shut down pro-Kurdish opposition party – ruling party official’? 1)

2

Deelt u mijn zorgen over de voortdurende aanvallen op de HDP, waaronder een mogelijk verbod en dreigementen dat de parlementaire immuniteit wordt afgenomen van gekozen volksvertegenwoordigers?

3

Bent u bereid contact met Turkije op te nemen en er bij het land op aan te dringen dat beide stappen niet worden gezet? Wilt u andere landen in de EU verzoeken datzelfde te doen? Zo nee, waarom niet?

4

Bent u bereid de Turkse ambassadeur hierover te ontbieden?

5

Kunt u aangeven hoe de breed gesteunde motie die vorige week door de Tweede Kamer is aangenomen, waarin de regering wordt verzocht zich in EU-verband in te spannen en zich publiekelijk uit te spreken voor vrijlating van gekozen parlementariërs in Turkije, wordt uitgevoerd? 2)

6

Deelt u mijn mening dat indien Turkije de ondermijning van de democratie verder opvoert, bijvoorbeeld door oppositiepartij HDP te verbieden, maatregelen tegen het land genomen dienen te worden? Zo ja, welke maatregelen stelt u voor? Zo nee, waarom niet?

1) Turkey plans to shut down pro-Kurdish opposition party - ruling party official, https://www.reuters.com/article/turkey-politics-kurds-int-idUSKBN2AU1TP, 2 maart 2021.

2) Motie 21501-02-2272, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z03859&did=2021D08385, 25 februari 2021.


Gerelateerd

Het bericht dat Erdogan volgens uitgelekt vertrouwelijk NCTV-rapport een grote rol speelt bij de opkomst van het salafisme in Nederland.

Een aanval op de democratie in Turkije

De agressieve retoriek en manoeuvres van Turkije richting Griekenland en Cyprus

De deportatie van Syrische vluchtelingen door Turkije

Ondermijning van de democratie in Turkije

Het bericht dat Turkije Syrische rebellen inzet in de strijd in Libië

Het inschakelen van burgers bij de bestrijding van ondermijning

Het bericht ‘Deportaties in Turkije: ‘Ze hebben hem naar Syrië gestuurd’’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl