Tweedemonitor / Kamervraag / De positie van de LHBT+ gemeenschap in GhanaDe positie van de LHBT+ gemeenschap in Ghana

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04085

2021Z04085

(ingezonden 3 maart 2021)

Vragen van het lid Van Den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de positie van de LHBT+ gemeenschap in Ghana

  • Bent u bekend met het bericht ‘Founder of LGBTQI center shut down in Ghana says he fears for his safety’ van CNN? 1)
  • Klopt het dat de Ghanese politie het kantoor en gemeenschapscentrum van de organisatie LGBT+ Rights Ghana heeft bestormd? Wat is er precies gebeurd?
  • Bent u bereid om de Ghanese autoriteiten om opheldering te vragen over de bestorming van het centrum en erop aan te dringen dat LGBT+ Rights Ghana het centrum kan heropenen en haar werkzaamheden kan hervatten?
  • Waren vertegenwoordigers van de Nederlandse ambassade ook aanwezig bij de opening van het centrum op 31 januari? Heeft Nederland of de Europese Unie de oprichting van het centrum mede gefinancierd?
  • Wat is de huidige veiligheidssituatie voor Alex Kofi Donkor, de directeur van LGBT+ Rights Ghana? In hoeverre kunnen Nederland en de Europese Unie bijdragen aan zijn veiligheid?
  • Wat is de algemene situatie van de LHBT+ gemeenschap in Ghana? In hoeverre wordt deze groep gediscrimineerd, in de samenleving als geheel en door de Ghanese overheid in het bijzonder?
  • Welke rol spelen religieuze leiders en de media in het aanwakkeren van haat jegens de LHBT+ gemeenschap in Ghana?
  • Op welke wijze ondersteunen Nederland en de Europese Unie de Ghanese LHBT+ gemeenschap? Bent u bereid om deze ondersteuning te intensiveren, gezien het verslechterende klimaat? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

1) CNN, 25 februari 2021, "Founder of LGBTQI center shut down in Ghana says he fears for his safety", https://edition.cnn.com/2021/02/25/africa/lgbt-ghana-office-raids-intl/index.html


Gerelateerd

De positie van de LHBT+ gemeenschap in Ghana

De verslechterende positie van LHBT+ mensen als gevolg van de COVID-19 pandemie.

Veel LHBT-leerlingen die het volgens de Amerikaanse Columbia University nog altijd zwaar hebben op Nederlandse middelbare scholen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Voetbal is voor iedereen!’

De bejegening van LHBT-asielzoekers door het COA

De beveiliging van Joodse gemeenschappen in Nederland

Het artikel ‘Utrecht krijgt daklozenopvang voor LHBT’ers: ‘Ik ben zó blij dat er nu een veilige plek is voor deze groep’, van RTV Utrecht

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl