Tweedemonitor / Kamervraag / Het WK voetbal in QatarHet WK voetbal in Qatar

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z04031

2021Z04031

(ingezonden 2 maart 2021)

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het WK voetbal in Qatar

1

Herinnert u zich dat de Tweede Kamer op 25 februari jl. een motie heeft aangenomen waarin wordt verzocht om, vanwege abominabele arbeidsomstandigheden, in 2022 geen afvaardiging van de regering te sturen naar het Wereldkampioenschap (WK) voetbal in Qatar en hierover in overleg te gaan met andere landen? 1)

2

Kunt u toelichten hoe u deze motie uit gaat voeren?

3

Met welke landen bent of gaat u in overleg over uitvoering van de motie?

4

Waarom benadrukt u dat Qatar al stappen heeft gezet om de situatie voor de arbeidsmigranten te verbeteren? 2) Erkent u dat deze stappen ruim onvoldoende zijn? Erkent u dat 6500 zichzelf doodgewerkte arbeiders, waar tot nu toe sprake van is, simpelweg onacceptabel zijn? 

5

Kunt u aangeven wat u allemaal gaat doen om, zoals u dat verwoordt, ‘Qatar de goede kant op te bewegen’? Wat is uw doel en wat wilt u concreet bereiken voor de arbeiders en hun nabestaanden?

6

Hoe staat u tegenover de suggestie om iedereen die profiteert van het WK bij te laten dragen aan financiële compensatie voor de slachtoffers en hun nabestaanden? Wilt u zich, samen met alle relevante partijen, hiervoor inspannen? 3)

7

Waarom wordt er zoveel in geïnvesteerd om handel met Qatar te stimuleren, waaronder een digitale handelsmissie onder uw leiding? 4)

8

Deelt u de mening dat het ongepast is zo sterk in te zetten op handel met Qatar als de arbeidsomstandigheden in dat land nog het beste te vergelijken zijn met moderne slavernij? Bent u bereid de handelsmissie niet door te laten gaan en in plaats daarvan bedrijven juist op te roepen niet te profiteren van de slavenarbeid in Qatar? Zo nee, waarom niet?

1) Motie-Karabulut c.s., ingediend op 25 februari 2021 (Kamerstuk 21501-02-2273), https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z03860&did=2021D08387

2) Telegraaf, 26 februari 2021, "Blok wil wél WK in Qatar om ’druk uit te oefenen’", https://www.telegraaf.nl/nieuws/692354127/blok-wil-wel-wk-in-qatar-om-druk-uit-te-oefenen

3) Trouw, 28 februari 2021, "WK Qatar: boycot of praten? Betalen!", https://www.trouw.nl/opinie/wk-qatar-boycot-of-praten-betalen~b1adc210/

4) Online matchmaking event Qatar 2021, https://www.rvo.nl/actueel/evenementen/online-matchmaking-event-qatar-2021, 3 maart 2021 & Virtuele handelsmissie Golfregio: Verenigde Arabische Emiraten, Oman en Qatar, https://www.vno-ncw.nl/agenda/virtuele-handelsmissie-golfregio-verenigde-arabische-emiraten-oman-en-qatar, 22 maart 2021.


Indiener

Sadet Karabulut (SP)


Gericht

Sigrid Kaag (D66)

Stef Blok (VVD)


Access ( 19669 )

Publicatiedatum
2 Maart 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl