Tweedemonitor / Kamervraag / Misstanden in de transportsectorMisstanden in de transportsector

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03973

Vragen van de leden Smeulders, Bromet, Kröger en Buitenweg (allen GroenLinks) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de Ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid over misstanden in de transportsector (ingezonden 1 maart 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «TLN en PostNL bemoeiden zich met onderzoek naar misstanden in transportsector»?1

Vraag 2

Wat was de aanleiding om opdracht te geven tot dit onderzoek? Wie is precies de opdrachtgever?

Vraag 3

Klopt het dat Transport en Logistiek Nederland (TLN) en PostNL hebben geprobeerd dit onderzoek niet door te laten gaan? Welke argumenten gaven zij daarbij? Wat was uw afweging om het toch door te zetten?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat TLN heeft geprobeerd de resultaten van het onderzoek te beïnvloeden? Zijn er door bemoeienissen van TNL of Post NL wijzigingen gekomen in de onderzoeksscope, -methode of anderszins?

Vraag 5

Wat vindt u van de uitkomsten van het onderzoek? Welke stappen worden gezet naar aanleiding van dit onderzoek?

Vraag 6

Kunt u een uitgebreide en integrale reactie op het rapport naar de Kamer sturen? Kunt u daarbij ook uitgebreid ingaan op de sociaaleconomische kwetsbaarheid van chauffeurs in de sector?


X Noot
1

NRC, 23 februari 2021, TLN en PostNL bemoeiden zich met onderzoek naar misstanden in transportsector (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/23/tln-en-postnl-bemoeiden-zich-met-onderzoek-naar-misstanden-in-transportsector-a4032960)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl