Tweedemonitor / Kamervraag / Amateurvoetbalverenigingen die in financiële problemen komen vanwege een bureaucratische regel van de overheidAmateurvoetbalverenigingen die in financiële problemen komen vanwege een bureaucratische regel van de overheid

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03918

a

Vragen van de leden Palland en Von Martels (beiden CDA) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Medische Zorg over amateurvoetbalverenigingen die in financiële problemen komen vanwege een bureaucratische regel van de overheid (ingezonden 26 februari 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «KNVB: 1 op de 5 amateurclubs dieper in financiële problemen omdat salarissen trainers niet worden vergoed»?1

Vraag 2

Klopt het dat een deel van de amateurvoetbalverenigingen ten onrechte hun NOW 3.0 compensatie mislopen omdat als referentiemaand voor deze regeling juni is gekozen, een maand waarin veel amateurclubs vanwege de zomerstop geen trainers op de loonlijst hebben staan?

Vraag 3

Klopt het dat hiermee amateurclubs gemiddeld 3.500 euro compensatie mislopen, met een totaalbedrag van 2 miljoen euro?

Vraag 4

Klopt het dat ook voor de komende kwartalen (NOW 4.0 en 5.0) als referentiemaand juni 2020 gebruikt wordt, waardoor deze amateurclubs ook dan geen compensatie zullen krijgen?

Vraag 5

Klopt het dat bij amateurclubs die in de maand juni juist helemaal geen aangifte hebben gedaan, automatisch gekeken wordt naar de loonsom van april 2020, waardoor die clubs wel NOW 3.0 compensatie krijgen?

Vraag 6

Deelt u de mening dat het niet wenselijk is dat hierdoor de situatie ontstaat dat een deel van de amateurclubs wel (terecht) compensatie ontvangt omdat zij geen aangifte hebben gedaan, maar dat een ander deel van de amateurclubs (onterecht) geen compensatie ontvangt omdat zij een «nihil» aangifte hebben gedaan?

Vraag 7

Waarom is het niet mogelijk om voor amateurclubs die een «nihil» aangifte hebben gedaan, ook (automatisch) de loonsom van april 2020 te gebruiken?

Vraag 8

Heeft u contact gehad met de KNVB over dit probleem? Zo ja, wat is hieruit gekomen? Ziet u mogelijkheden om deze groep amateurclubs tegemoet te komen?


X Noot
1

De Gelderlander, 16 februari 2021, «KNVB: «1 op de 5 amateurclubs dieper in financiële problemen omdat salarissen trainers niet worden vergoed».


Gerelateerd

Het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, ‘overheid moet ingrijpen’'

Het bericht 'En het Songfestival gaat naar... Rotterdam!'

Het bericht ‘Rapport van Vrije Ondernemers Noordwijk (VON): GOM blijkt zelf de grootste onttrekker van 1e klas bollengrond'

Het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'

De kosten van kentekens van trekkers

De verkeersveiligheid op de N36

Het mogelijk maken van het enkelvoudig in- en uitchecken.

Amateurvoetbalverenigingen die in financiële problemen komen vanwege een bureaucratische regel van de overheid

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl