Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Vallende brokstukken in Meerssen: vliegt de luchtvaart te lang door met oude toestellen?’Het bericht ‘Vallende brokstukken in Meerssen: vliegt de luchtvaart te lang door met oude toestellen?’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03655

Vragen van het lid Paternotte (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Vallende brokstukken in Meerssen: vliegt de luchtvaart te lang door met oude toestellen?» (ingezonden 24 februari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Vallende brokstukken in Meerssen: vliegt de luchtvaart te lang door met oude toestellen?»1

Vraag 2

Klopt het dat in minder dan twee maanden maar liefst drie incidenten hebben plaatsgevonden met Boeing-vliegtuigen, waarvan twee in Nederland2 en een in Colorado in de Verenigde Staten (VS)?3 Zo ja, kunt u toelichten waarom u denkt dat deze incidenten recentelijk zo vaak voorkomen? Zo nee, hebben er meer incidenten plaatsgevonden?

Vraag 3

Klopt het dat het toesteltype waarmee het incident plaatsvond in Colorado (een Boeing 777-200), precies hetzelfde toesteltype is waarmee in 2018 een ramp plaatsvond in San Francisco?4

Vraag 4

Klopt het dat dit een van de redenen is dat de VS heeft bevolen vliegtuigen van dat type aan de grond te houden?5 Wordt er Nederland met dit type vliegtuig gevlogen?

Vraag 5

Kunt u reflecteren op de analyse dat de incidenten in Colorado en in Meerssen met elkaar gemeen hadden dat er met vliegtuigen werd gevlogen, die soms wel dertig jaar oud waren en voor passagiers mogelijk al uitgefaseerd?

Vraag 6

Hoe oud was de 747-400F waarmee het incident op 16 januari jl. plaatsvond?

Vraag 7

Klopt het dat het in de luchtvrachtsector langer met oude toestellen wordt doorgevlogen dan in de passagiersluchtvaartsector?

Vraag 8

Deelt u de zorgen van de vragensteller dat Nederland relatief veel aanvliegroutes voor vrachtverkeer heeft op Maastricht Aachen Airport, Schiphol Airport en het vliegveld van Luik, waardoor de zogenoemde Things Falling-off Airplanes (TFAO)-incidenten ook vaker voor kunnen komen als met oude toestellen wordt gevlogen?

Vraag 9

Deelt u de mening van de vragensteller dat vlootvernieuwing daarom niet alleen van groot belang is met betrekking tot de duurzaamheid van de vliegbewegingen en overlast voor omwonenden, maar ook voor de veiligheid van omwonenden bij deze aanvliegroutes?

Vraag 10

Bent u bereid extra maatregelen te nemen om vliegmaatschappijen te stimuleren om hun schoonste, stilste en veiligste vliegtuigen in te zetten op routes van- en naar Nederlandse luchthavens en zo ja, welke maatregelen?

Vraag 11

Welke stappen worden op dit moment gezet of kunnen in de toekomst worden gezet om TFAO- incidenten zoveel mogelijk te voorkomen?

Vraag 12

Bent u bereid, indien inderdaad een sterk verband tussen TFAO-incidenten en de leeftijd van het toestel wordt gevonden, dit aan te kaarten bij het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA) door bijvoorbeeld te pleiten voor een soort uiterste houdbaarheidsdatum voor vliegtuigen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13

Kunt u deze vragen elk afzonderlijk zo spoedig mogelijk beantwoorden?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Amhaouch (CDA), ingezonden 23 februari 2021 (vraagnummer 2021Z03594).


X Noot
1

Volkskrant, 21 februari 2021, Vallende brokstukken in Meerssen: vliegt de luchtvaart te lang door met oude toestellen? (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/vallende-brokstukken-in-meerssen-vliegt-de-luchtvaart-te-lang-door-met-oude-toestellen~b366a34e/, geraadpleegd op 22-2-2021).

X Noot
2

NOS, 3 februari 2021, Rompdeel van Boeing gezocht dat vermoedelijk boven Nederland uit lucht viel (https://nos.nl/artikel/2367193-rompdeel-van-boeing-gezocht-dat-vermoedelijk-boven-nederland-uit-lucht-viel.html, geraadpleegd op 21-2-2021).

X Noot
3

NOS, 21 februari 2021, Boeing 777 verliest onderdelen boven woonwijken bij Denver (https://nos.nl/artikel/2369600-boeing-777-verliest-onderdelen-boven-woonwijken-bij-denver.html, geraadpleegd op 22-2-2021).

X Noot
5

Nu.n, 22 februari 2021, VS beveelt Boeing 777-200's aan de grond te houden vanwege brand in motor (https://www.nu.nl/buitenland/6117789/vs-beveelt-boeing-777-200s-aan-de-grond-te-houden-vanwege-brand-in-motor.html, geraadpleegd op 22-2-2021).


Gerelateerd

Het bericht ‘Vallende brokstukken in Meerssen: vliegt de luchtvaart te lang door met oude toestellen?’

Het vrijkomen van glasscherven en andere brokstukken uit zonnepanelen bij hevige brand

De flinke groei CO2 Luchtvaart terwijl reductie van de uitstoot van CO2 nodig is

De verloren brokstukken van een Boeing 747-400

Het geven van ‘topprioriteit’ aan de legalisatie van de stikstofvergunning van Lelystad Airport

De alternatieve luchtvaartnota van Natuur & Milieu, Greenpeace en Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, waaruit blijkt dat krimp van de luchtvaart onvermijdelijk is

Het bericht 'Wethouder voor twee maanden kost Meerssen bijna drie ton!'

De levering van twee Fokker 70-toestellen die in het bezit van de luchtmacht van Myanmar zijn gekomen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl