Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstelHet bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03530

2021Z03530

(ingezonden 22 februari 2021)

Vragen van het lid Van den Hul (PvdA) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel

  • Heeft u kennisgenomen van het bericht "Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel", d.d. 18 februari jl.? 1)
  • Deelt u de mening dat het ook voor de Nederlandse regering van belang is kennis te nemen van het medische dossier van de heer Doedel? Zo ja, welke stappen onderneemt u daartoe? Zo nee, waarom niet?
  • Gaat u onderzoek (laten) doen naar informatie die zich mogelijk in de Nederlandse archieven bevindt over de gang van zaken met betrekking tot de heer Doedel? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid de familie van de heer Doedel te ondersteunen in hun verzoek tot inzage in het medisch dossier? Zo ja, welke stappen onderneemt u daartoe? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid een onderzoek naar de gang van zaken en de rol van de Nederlandse overheid destijds te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?
  • Gaat u op korte termijn contact opnemen met de Surinaamse regering om te bezien op welke wijze Nederland een rol kan spelen in het onderzoek naar deze zaak? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid – indien onderzoek daar aanleiding toe geeft - over te gaan tot eerherstel van de heer Doedel analoog aan het eerherstel voor Anton de Kom? Zo nee, waarom niet?

1) NOS.nl, 18 februari, 'Medisch dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel' (https://nos.nl/artikel/2369306-medisch-dossier-surinaamse-activist-doedel-opgedoken-hoop-op-eerherstel.html)

 


Gerelateerd

Het bericht Medisch Dossier Surinaamse activist Doedel opgedoken: hoop op eerherstel

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Een veroordeelde Tibetaanse activist

De herijking van de relatie met Suriname

Een lasterlijk rapport van het Israëlische ministerie van Strategische Zaken

Een door Indonesië gearresteerde Papua activist

De gedeeltelijke AOW-opbouw van in Nederland wonende mensen met een Surinaamse achtergrond.

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl