Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’Het artikel ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03529

2021Z03529

(ingezonden 22 februari 2021)

Vragen van het lid Van Otterloo (50PLUS) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

  • Kent u het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’? 1)
  • Hoe oordeelt u over het bericht dat in deze weliswaar kleine proef meerdere personen fouten maakten met het invullen van het briefstemformulier, waar zij dachten dat zij dat goed hadden gedaan?
  • Kunt u begrijpen op welke onderdelen dit fout is gegaan?
  • Op welke wijze zal er voorlichting worden gegeven over het op de juiste wijze invullen van een briefstembiljet aan de betreffende doelgroep?
  • Met welk percentage fout ingevulde formulieren houdt u rekening?
  • Welke tests zijn er uitgevoerd onder de groep potentiële gebruikers om de gebruiksvriendelijkheid en de begrijpelijkheid van de toelichting te testen?

1) NOS.nl, 11 februari 2021, 'Klein experiment met poststemmen in Den Haag' (https://nos.nl/artikel/2368311-klein-experiment-met-poststemmen-in-den-haag.html)


Indiener

Gerrit Jan van Otterloo (50Plus)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 19536 )

Publicatiedatum
22 februari 2021
Gerelateerd

Het artikel ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De problemen met briefstemmen

Het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

De antwoorden op vragen inzake het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Het bericht dat veel poststemmen ongeldig zijn

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl