Het artikel ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

2021Z03529

(ingezonden 22 februari 2021)

Vragen van het lid Van Otterloo (50PLUS) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het artikel ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

  • Kent u het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’? 1)
  • Hoe oordeelt u over het bericht dat in deze weliswaar kleine proef meerdere personen fouten maakten met het invullen van het briefstemformulier, waar zij dachten dat zij dat goed hadden gedaan?
  • Kunt u begrijpen op welke onderdelen dit fout is gegaan?
  • Op welke wijze zal er voorlichting worden gegeven over het op de juiste wijze invullen van een briefstembiljet aan de betreffende doelgroep?
  • Met welk percentage fout ingevulde formulieren houdt u rekening?
  • Welke tests zijn er uitgevoerd onder de groep potentiële gebruikers om de gebruiksvriendelijkheid en de begrijpelijkheid van de toelichting te testen?

1) NOS.nl, 11 februari 2021, 'Klein experiment met poststemmen in Den Haag' (https://nos.nl/artikel/2368311-klein-experiment-met-poststemmen-in-den-haag.html)

Indiener(s)Tweedemonitor