Tweedemonitor / Kamervraag / De grote afstand naar stembureausDe grote afstand naar stembureaus

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03520

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de grote afstand naar stembureaus (ingezonden 22 februari 2021).

Vraag 1

Deelt u de mening dat stemmen voor iedereen toegankelijk en zo makkelijk mogelijk moet zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 2

Deelt u de mening dat het wenselijk is dat de afstand naar een stembureau zo kort mogelijk is, zeker voor ouderen, mensen zonder eigen vervoer of mensen die slecht ter been zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat stembureaus die op meer dan een kilometer afstand liggen van bijvoorbeeld een 55+ woonvoorziening, zoals bijvoorbeeld in Eindhoven het geval is, daarom een slechte zaak zijn? Zo nee, waarom niet?1

Vraag 4

Bent u bereid alle gemeenten erop te wijzen dat er niet alleen, conform de aangenomen motie-Van Raak, méér stembureaus moeten zijn bij de aankomende verkiezingen maar dat deze stembureaus ook goed verspreid moeten zijn zodat iedereen veilig en laagdrempelig kan stemmen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kunt u deze vragen beantwoorden voor 26 februari? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Ronald van Raak (SP)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 19533 )

Publicatiedatum
22 februari 2021
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De grote afstand naar stembureaus

Het bericht dat er in Dronten vijf stembureaus minder komen

De artikelen 'Leidse burgemeester wil geen 70-plussers als lid van stemlokalen' en '70-plussers geweerd uit stembureaus'

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht ‘Ollongren wil verkiezingen uitsmeren over 15, 16 en 17 maart’

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl