Tweedemonitor / Kamervraag / Nederlandse militairen die als migrant geregistreerd zijnNederlandse militairen die als migrant geregistreerd zijn

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03512

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Nederlandse militairen die als migrant geregistreerd zijn (ingezonden 22 februari 2021).

Vraag 1

Is het waar dat Nederlandse militairen die in het buitenland gestationeerd zijn of waren, geregistreerd staan als «immigrant»? Zo ja, hoe is dit mogelijk en om hoeveel militairen gaat dit?

Vraag 2

Is er een aanpassing mogelijk in de basisregistratie personen zodat deze mensen niet meer als immigrant geregistreerd staan, omdat zij nooit daadwerkelijk zijn geëmigreerd?

Vraag 3

is het waar dat deze mensen of hun gezinsleden, die in dienst van de Nederlandse overheid zijn uitgezonden, hiervan gevolgen ondervinden zoals het opbouwen van minder AOW-rechten? Zo ja, wat gaat u hierop ondernemen?

Vraag 4

Bent u het eens dat het voor militairen als erg vervelend kan worden ervaren dat zij worden geregistreerd als immigrant, terwijl zij in dienst van de Nederlandse overheid zijn uitgezonden? Zo ja, wat gaat u hierop ondernemen?


Indiener

Ronald van Raak (SP)


Gericht

Raymond Knops (CDA)


Access ( 19538 )

Publicatiedatum
22 februari 2021
Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Nederlandse militairen in Afghanistan

Het bericht ‘Italy holds Netherlands, EU ‘responsible’ for migrant boat’

Nederlandse militairen die als migrant geregistreerd zijn

De ‘losse eindjes ten aanzien van de compensatie van het AOW-gat van gewezen militairen’.

Het bericht ‘Militairen zonder handschoenen in ijskoud Polen’

Het bericht 'Militairen betaalden te veel voor pensioen’

Het bericht 'Jassenblunder gevolg van ‘inschattingsfout’'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl