Tweedemonitor / Kamervraag / De examens in het voorgezet speciaal onderwijs.De examens in het voorgezet speciaal onderwijs.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03453

Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de examens in het voorgezet speciaal onderwijs. (ingezonden 19 februari 2021).

Vraag 1

Deelt u de mening dat de voorgenomen maatregelen voor de examens in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) niet toereikend zijn en dat hiermee geen uitvoering is gegeven motie van de leden Van Meenen en Van Raan over aangepaste examens in het vso?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat 25 procent van de examenkandidaten nu twee herkansingen geboden krijgt en dat de overige 75 procent van de vso-leerlingen misgrijpt? Zo ja, bent u bereid ook de certificaatkandidaten twee herkansingen te bieden?

Vraag 3

Bent u bereid ook bij het college-examen een verdeling te realiseren over twee tijdvakken?

Vraag 4

Bent u bereid de bijzitdocent of vertrouwenspersoon bij het mondelinge examen een ruimere bevoegdheid te geven, zodat deze ook daadwerkelijk de leerling kan helpen gedurende het examen door bijvoorbeeld een vraag te verduidelijken?

Vraag 5

Op welke manier worden leerlingen middels het Nationaal Programma Onderwijs extra ondersteund bij de examenvoorbereiding?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de clausule over kernvakken bij de duimregeling geen goede constructie is voor het vso, gezien diplomakandidaten vaak als restant nog één tot drie kernvakken moeten afleggen en dat 75 procent van de deelcertificaatleerlingen dus geen gebruik kan maken van deze regeling?

Vraag 7

Bent u bereid de duimregeling (zonder kernvakregel) een jaar te verlengen en dus met twee jaar te verankeren?

Vraag 8

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus gepland op 24 februari a.s.?


X Noot
1

Kamerstuk 35 570-VIII, nr. 179.


Gerelateerd

De examens in het voorgezet speciaal onderwijs.

De wachtlijsten bij het speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs dat de massale toestroom van leerlingen niet aankan

Consequenties van de corona-crisis voor examenkandidaten in het voortgezet speciaal onderwijs bij de slaag-zakregeling die via een staatsexamen hun diploma moeten behalen

Het leerlingenvervoer in het voortgezet speciaal onderwijs

De uitzending van Nieuwsuur van maandag 5 oktober 2020

Het bericht 'Examens in inburgering uitgelekt'

De artikelen 'CBR neemt weer motorexamens af' en 'CBR moet 600.000 examens inhalen'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl