Tweedemonitor / Kamervraag / De tegemoetkoming van leveranciers van schoolfruitDe tegemoetkoming van leveranciers van schoolfruit

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03445

Vragen van de leden De Groot (D66) en Dik-Faber (ChristenUnie) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de tegemoetkoming van leveranciers van schoolfruit (ingezonden 19 februari 2021).

Vraag 1

Heeft u het presentatiefilmpje op YouTube gezien waarin de leveranciers van schoolfruit aangeven wat de gevolgen van corona en de sluiting van de scholen voor hen zijn?1

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat leveranciers van schoolfruit door sluiting van de scholen in de eerste coronagolf aanzienlijke economische schade hebben gelopen, namelijk zo’n 1,7 miljoen euro?

Vraag 3

Bent u ervan op de hoogte dat in andere Europese lidstaten vaak wordt gekozen voor een leverancierserkenning van drie tot vier jaar? Zo ja, waarom wordt in Nederland niet gekozen voor zo’n lange erkenningsperiode?

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat vanaf het schooljaar 2021–2022 ook levering van klasse II-producten mogelijk wordt? Zo ja, deelt u de mening van de leveranciers dat een langere erkenning nodig is om de levering van deze producten mogelijk te maken?

Vraag 5

Bent u bereid om de leveranciers van schoolfruit tegemoet te komen in de schade die zij hebben geleden in het schooljaar 2019–2020 door hen na dit schooljaar nog twee jaar als leveranciers te erkennen, waardoor zij een langere periode hebben om de schade terug te verdienen?


X Noot
1

YouTube, 27 januari 2021, «Gevolgen Corona voor erkende EU-Schoolfruit leveranciers», https://www.youtube.com/channel/UCsFNYB8J-c1Az5d22qJybeg


Gerelateerd

De tegemoetkoming van leveranciers van schoolfruit

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

Voedselverspilling

Het bericht ‘Taxibedrijven kunnen fluiten naar 4.000 euro tegemoetkoming’

Het bericht ‘Weer ongeluk met gevaarlijk Multiplay-springkussen’

Het bericht 'Leveranciers Albert Heijn hangt ‘coronaboete’ boven het hoofd'

Het bericht ‘Eerste uitkeringen slachtoffers en nabestaanden NS-transporten’ en over het bericht ‘NS komt overlevenden en nabestaanden Holocaust financieel tegemoet’

De stand van zaken met betrekking tot de tegemoetkoming Q-koortspatiënten en screening

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl