Tweedemonitor / Kamervraag / De telefonische bereikbaarheid in Overijssel.De telefonische bereikbaarheid in Overijssel.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03283

2021Z03283

(ingezonden 17 februari 2021)

Vragen van de leden Van den Berg en Palland (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de telefonische bereikbaarheid in Overijssel.

Vraag 1:

Deelt u de mening dat in heel Nederland, dus ook in de buitengebieden, de internetdekking en telefonische bereikbaarheid optimaal dienen te zijn?

Vraag 2:

Herinnert u nog dat de leden van de CDA-fractie in het algemeen overleg Telecommunicatie (11 juni 2020), het verslag van het algemeen overleg Telecommunicatie (29 oktober 2020) en in schriftelijke Kamervragen (15 oktober 2020) 1) aandacht hebben gevraagd voor de telefonische bereikbaarheid in Overijssel, in het bijzonder in en om de dorpen Vilsteren en Hoge Hexel?

Vraag 3:

Wat is de stand van zaken omtrent de plaatsing van een opstelpunt met mast bij Hoge Hexel door KPN, waarvan u op vraag negen van voornoemde Kamervragen antwoordde dat hiervoor een vergunning is afgegeven en dat dit opstelpunt ‘naar verwachting ergens in de komende maanden zal worden geplaatst’? 

Vraag 4:

Wat is de stand van zaken omtrent de situatie en ontwikkelingen in Vilsteren, waarvan u in antwoord op vraag negen van voornoemde Kamervragen aangaf dat u nog in afwachting was van respons van de gemeente Ommen? 

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2020-2021, nr. 810


Gerelateerd

De telefonische bereikbaarheid in Overijssel.

Mobiele bereikbaarheid en overal in Nederland 112 kunnen bellen.

De berichten ‘Rechtspraak nodig over blinde vlekken 112-bereikbaarheid’ en ‘Conclusies onderzoek mobiel bereik niet meer bruikbaar’

Het bericht dat Provinciale Staten van Overijssel zich niet serieus genomen voelen door de minister van Infrastructuur en Waterstaat

De vervuiling door gaswinning in Overijssel

Honderden miljoenen die volgens de SER Overijssel nodig zouden zijn om de klappen van de veranderende arbeidsmarkt voor mbo’ers op te vangen

Het bericht ‘Minder rechtszaken in Overijssel door tekort aan rechters’

Het bericht ‘NAM waarschuwt voor aardbevingen in Overijssel’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl