Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’Het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03156

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht «Klein experiment met poststemmen in Den Haag» (ingezonden 15 februari 2021).

Vraag 1

Kent u het bericht «Klein experiment met poststemmen in Den Haag»?1

Vraag 2

Deelt u, ondanks dat het een klein experiment betreft, de zorgen over de uitkomsten van dit experiment? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Wat gaat u doen om te voorkomen dat bij de Tweede Kamerverkiezingen op grote schaal poststemmen ongeldig moeten worden verklaard omdat de formulieren niet goed zijn ingevuld en/of de verkeerde envelop wordt gebruikt?

Vraag 4

Kunt u de instructie, die als begeleidend schrijven bij het stemformulier wordt gevoegd, met de Kamer delen? Is het bijvoorbeeld nog mogelijk om deze toelichting, over hoe het formulier geldig moet worden ingevuld en geretourneerd, aan te passen naar aanleiding van de ervaringen met proefstemmingen?

Vraag 5

Zijn er eerder proefstemmingen gehouden? Zo ja, wat waren de uitkomsten daarvan? Zo nee, waarom niet? Zijn uw ministerie en/of de Kiesraad betrokken bij dit soort experimenten?

Vraag 6

Worden er nog andere experimenten georganiseerd de komende weken? Zo ja, hoeveel en waar?

Vraag 7

Kunt u deze vragen één voor één en zo spoedig mogelijk beantwoorden?


Indiener

Nevin Özütok (GL)


Gericht

Kajsa Ollongren (D66)


Access ( 19375 )

Publicatiedatum
15 februari 2021
Gerelateerd

Het artikel ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

De problemen met briefstemmen

Het bericht ‘Klein experiment met poststemmen in Den Haag’

De antwoorden op vragen inzake het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Het bericht dat veel poststemmen ongeldig zijn

Het niet toestaan van een nieuwe aanvraagronde voor het experiment promotieonderwijs

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het experiment van DNB met uitgifte betaalrekeningen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl