Tweedemonitor / Kamervraag / Pensioenfondsen die hurende ondernemers het vel over de oren halen.Pensioenfondsen die hurende ondernemers het vel over de oren halen.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z03048

Vragen van de leden Amhaouch (CDA) en Aartsen (VVD) aan de Ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Werkgelegenheid over pensioenfondsen die hurende ondernemers het vel over de oren halen. (ingezonden 12 februari 2021).

Vraag 1

Kunt u aangeven hoeveel en welke Nederlandse pensioenfondsen beleggen in vastgoed en eigenaar zijn van winkel- en horecapanden, die zij, bijvoorbeeld via derden zoals vastgoedadviseurs en vermogensbeheerders, verhuren aan retail- of horecaondernemers?

Vraag 2

Wat is uw indruk van hoe deze pensioenfondsen en hun tussenbureaus omgaan met huurders die door de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben? Wordt volgens u voldoende en het juiste maatwerk geleverd, bijvoorbeeld met coulanceregelingen of (tijdelijke) huurverlagingen?

Vraag 3

Deelt u de mening dat nu een huurverhoging opleggen aan ondernemers die het water aan de lippen staat niet kies is en weinig blijk geeft van solidariteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat een Nederlands pensioenfonds als het Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer, met een duidelijke link met de publieke sector en een uitgebreid beschreven maatschappelijke missie door de coronacrisis getroffen ondernemers met huurprijsindexeringen en huurverhogingen om de oren slaat?1

Vraag 5

Ontvangt u berichten van ondernemers die hierdoor het vel over de oren wordt gehaald? Hebt u signalen dat uitstel van betaling wordt gebruikt als pressiemiddel om contractverlenging af te dwingen?

Vraag 6

Deelt u de mening dat van Nederlandse pensioenfondsen, in hun rol als vastgoedpartij, een andere houding jegens gedupeerde ondernemers mag worden verwacht?

Vraag 7

Wat kunt u voor hurende ondernemers die met het bovenstaande worden geconfronteerd betekenen? Hoe kan worden voorkomen dat zij failliet gaan? Bent u bereid hierover op korte termijn advies in te winnen?

Vraag 8

Bent u bereid om zo spoedig mogelijk met pensioenfondsen, vastgoedpartijen, retail en horeca om de tafel te gaan en tot afspraken te komen?


X Noot
1

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer, Maatschappelijk verantwoord beleggen (railov.nl/over-ons/Beleggen/maatschappelijk-verantwoord-beleggen/ons-beleid/)


Gerelateerd

Pensioenfondsen die hurende ondernemers het vel over de oren halen.

Schadelijke beleggingen van pensioenfondsen.

Het IMVB-convenant Pensioenfondsen

De rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansp

Het bericht ‘Onderzoek: deelnemers bereid in te leveren voor duurzaam beleggen’

Het bericht 'Pensioenfondsen vrezen verlaging van pensioenen in de komende jaren'

Het bericht ‘Zó raakt de nieuwe benchmarkrente Ester pensioenfondsen’

De nieuwe Kleine Ondernemersregeling (KOR)

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl