Tweedemonitor / Kamervraag / Hulp aan Kroatië na de recente aardbevingenHulp aan Kroatië na de recente aardbevingen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02817

Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over hulp aan Kroatië na de recente aardbevingen (ingezonden 10 februari 2021).

Vraag 1

Herinnert u zich de zware aardbeving in het noorden van Kroatië van 29 december 2020 waarbij zeven doden en tientallen gewonden zijn gevallen?1

Vraag 2

Bent u ervan op de hoogte dat het gebied sindsdien door meer dan vijftig naschokken met een magnitude boven de 3.0 is getroffen en ook dit veel schade heeft veroorzaakt?

Vraag 3

Wat kunt u vertellen over de huidige situatie in het getroffen gebied?

Vraag 4

Klopt het dat er, een maand na de eerste zware aardbeving, nog steeds honderden gezinnen zonder dak boven hun hoofd leven in de steden Petrinja, Glina, Sisak en omliggende dorpen? Zo ja, mag daaruit geconcludeerd worden dat er nog steeds veel Kroaten hulpbehoevend zijn naar aanleiding van de aardbevingen?

Vraag 5

Welke contactmomenten zijn er geweest tussen het kabinet en de collega’s in Kroatië naar aanleiding van de aardbeving en wat hebben deze contactmomenten opgeleverd?

Vraag 6

Herinnert u zich uw aanbod om Kroatië bij te staan bij het aanpakken van de nasleep van deze vreselijke ramp?

Vraag 7

Heeft Kroatië gebruik gemaakt van dit aanbod? Zo ja, welke specifieke hulp heeft Nederland Kroatië sindsdien geboden? En zo nee, staat dit aanbod nog?

Vraag 8

Bent u bereid contact op te nemen met de Kroatische autoriteiten om nogmaals kenbaar te maken dat Nederland de slachtoffers van de aardbeving niet is vergeten en bereid is steun te leveren indien gewenst?

Vraag 9

Welke fondsen en middelen zou Nederland kunnen aanspreken om een bijdrage te leveren voor steun aan Kroatië?


X Noot
1

RTL Nieuws, «Kroatië getroffen door zware aardbeving, situatie «zeer ernstig»«, 29 december 2020, https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5205739/kroatie-getroffen-door-zware-aardbeving-situatie-zeer-ernstig


Gerelateerd

Hulp aan Kroatië na de recente aardbevingen

De causaliteit van schade en gaswinning

De aardbeving in Groningen op maandag 8 januari 2018 met een kracht van 3.4 op de schaal van Richter

Het bericht ‘Personeel spoedeisende hulp LUMC: patiëntenzorg in gevaar’

De artikelen ‘Bewoners Zuidlaren weinig wijzer van onderzoek aardbevingsschade’ en ‘Ziek worden we van gedrag van de NAM’

De aardbeving in 't Zandt

De aardbeving in het zoutwinningsgebied bij Veendam

De artikelen ‘Ouders Thijs H.: wij smeekten ggz om hulp’ en ‘Ouders Thijs H. smeekten GGZ om hulp, maar opname was ‘onnodig’’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl