Tweedemonitor / Kamervraag / De problemen die vuurwerk-ondernemers ondervinden bij het verkrijgen van voorfinanciering bij bankenDe problemen die vuurwerk-ondernemers ondervinden bij het verkrijgen van voorfinanciering bij banken

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02814

Vragen van de leden Ziengs, Aartsen en Van der Linde (allen VVD) aan de staatssecretarissen van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en Klimaat over de problemen die vuurwerk-ondernemers ondervinden bij het verkrijgen van voorfinanciering bij banken (ingezonden 10 februari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de problemen bij voorfinanciering die vuurwerkondernemers ondervinden?1

Vraag 2

Klopt het dat u op 16 december jl. antwoordde dat vuurwerk-ondernemers voor voorfinanciering gebruik zouden kunnen maken van de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC), Borgstellingskrediet MKB Corona (BMKB C), de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C) of Qredits?

Vraag 3

Bent u bekend met de afwijzing die banken als ABN AMRO geven, omdat zij geen vertrouwen hebben in het toekomstige verdienmodel op vuurwerk in verband met het eenmalige verbod, waardoor zij geen krediet financieren?

Vraag 4

Begrijpt u dat deze voorfinanciering noodzakelijk is om onder andere de kosten voor opslag en vervoer te kunnen betalen en gemaakte kosten te overbruggen?

Vraag 5

Bent u op de hoogte van het feit dat deze ondernemers nu geconfronteerd worden met zeer hoge rentepercentages als gevolg van kredietoverschrijding door de gemaakte kosten en vanwege de achterblijvende vergoedingen van de overheid en het weigeren van banken om krediet te verlenen?

Vraag 6

Klopt het dat u pas in juni 2021 verwacht de ondernemers, die deze kosten nu moeten maken, een tegemoetkoming in de opslagkosten uit te keren?

Vraag 7

Hoe verwacht u dat ondernemers, die al meer dan een jaar geen inkomsten hebben ontvangen, deze kosten kunnen financieren, als de banken niet meewerken?

Vraag 8

Bent u op de hoogte van de problemen die met opslag kunnen ontstaan als de kosten hiervoor niet betaald kunnen worden?

Vraag 9

Bent u bereid deze ondernemers op korte termijn een oplossing te bieden. Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe?

Vraag 10

Zou het een mogelijkheid zijn om ook andere banken, zoals Handelsbanken, die wel welwillend zijn om financiering te verstrekken, gebruik te laten maken van de garantieregelingen voor banken?

Vraag 11

Op welke manieren zou de overheid garant kunnen staan om banken de zekerheid te bieden om betreffende ondernemers te financieren en in welke mate bent u bereid om dat te doen?

Vraag 12

Kunt u in de tussentijd op korte termijn een voorfinanciering van de verwachte opslagkosten uitbetalen. Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 13

Kunt u bovenstaande vragen één voor één beantwoorden?


X Noot
1

bijlage onderhands meegezonden


Gerelateerd

De problemen die vuurwerk-ondernemers ondervinden bij het verkrijgen van voorfinanciering bij banken

De handhaving van het vuurwerkverbod door gemeentelijke handhavers (domein 1) boa’s.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De sterke rechtspositie van banken in het geval van insolventie

Het bericht ‘Aanpak illegaal vuurwerk in gevaar'

Het bericht 'Vuurwerk afgestoken bij ArenA ondanks verbod'

Het onderzoek 'Veiligheidsrisico’s jaarwisseling'

De voortgangsrapportage rentederivaten, waaruit blijkt dat twee banken alle deadlines missen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl