Tweedemonitor / Kamervraag / Berichten die bij de SP-fractie zijn binnengekomen over compensatie voor vergunninghouders radiofrequentiesBerichten die bij de SP-fractie zijn binnengekomen over compensatie voor vergunninghouders radiofrequenties

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02651

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over berichten die bij de SP-fractie zijn binnengekomen over compensatie voor vergunninghouders radiofrequenties (ingezonden 9 februari 2021).

Vraag 1

Kunt u een overzicht geven van het onderzoek naar de mogelijkheid om voor vergunninghouders van landelijke, regionale en lokale FM-frequenties, ter compensatie van de coronacrisis, de vergunning te verlengen met tenminste twee jaar?1

Vraag 2

Kunt u aangeven of het klopt dat deze compensatie geen tegemoetkoming biedt voor vergunninghouders met een vergunning voor Laagvermogen Middengolf (LM)? Zo nee, kunt u aangeven op welke wijze vergunninghouders met een LM-vergunning worden gecompenseerd? Zo ja, bent u bereid te onderzoeken op welke wijze deze vergunninghouders wel kunnen worden gecompenseerd?

Vraag 3

Kunt u aangeven of, en zo ja op welke wijze, ook lokale vergunninghouders van Digital Audio Broadcasting (DAB) worden meegenomen bij het onderzoek naar de mogelijkheid deze te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis?

Vraag 4

Deelt u de mening dat ook kleine vergunninghouders (LM & DAB) worden getroffen door teruglopende inkomsten als gevolg van de coronacrisis? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Deelt u de mening dat, omdat de LM-vergunningen in principe al verlengd worden en een verlenging voor lokale DAB-frequenties wellicht onmogelijk is omdat het misschien in 2028 stopt, er een andere vorm van compensatie nodig is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid deze vergunninghouders een alternatieve vorm van compensatie te bieden, bijvoorbeeld door een tijdelijke vrijstelling van de kosten voor het Commissariaat voor de Media en het Agentschap Telecom? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

N.a.v. berichten die bij de SP-fractie zijn binnengekomen over compensatie voor vergunninghouders radiofrequenties, lijst met afzenders onderhands meegezonden


Gerelateerd

Berichten die bij de SP-fractie zijn binnengekomen over compensatie voor vergunninghouders radiofrequenties

RANOV-vergunninghouders

De huisvesting van statushouders

De waardedalingsregeling

De bureaucratie waarmee Ranov-vergunninghouders worden tegengewerkt bij het verkrijgen van het Nederlanderschap

Het bericht ‘De weerman wordt gestoord door 5G’

De compensatie van Shell en Exxon voor het verlagen van de gaswinning

De aanhoudende problemen rondom de afschaffing van de ANW-compensatie bij het ABP, zoals de fouten in de pensioencommunicatie, de beperking tot 5 jaar van de coulanceregeling en de zorgplicht van een pensioenfonds

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl