Tweedemonitor / Kamervraag / De kap van essen in het Markiezenbos langs de A27De kap van essen in het Markiezenbos langs de A27

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02542

Vragen van het lid Schonis (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de kap van essen in het Markiezenbos langs de A27 (ingezonden 8 februari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de kap van essen in het Markiezenbos langs de A27?

Vraag 2

Klopt het dat er in bomen wordt geïnvesteerd in het gebied Amelisweerd ten behoeve van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2020 (hierna: het tracébesluit)?

Vraag 3

Klopt het dat deze bomen gekapt gaan worden voor de uitvoering van het tracébesluit?

Vraag 4

Hoe verhoudt zich dit met het nog niet afgerond zijn van de beroepsprocedure tegen het tracébesluit?

Vraag 5

Hoe verhoudt deze bomenkap zich tot (de brieven over) het door de Tweede Kamer controversieel verklaarde tracébesluit?

Vraag 6

Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden?


Gerelateerd

De kap van essen in het Markiezenbos langs de A27

Het toetsingsadvies van de commissie voor de milieueffectrapportage over A27/A12 ring Utrecht

De voorbereidingen voor de aanbesteding en uitvoering van de A27 Lunetten Rijnsweerd.

Lichthinder bij de A27

Het bericht 'Bewoners op achterstand gezet in strijd tegen verbreding A27: ‘Hoort niet zo in een democratie’'

De wijziging van het Tracébesluit voor de ring Utrecht

De massale kap van Nederlandse bossen

De geplande kap van gezonde bomen langs de A9

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl