Tweedemonitor / Kamervraag / De kap van essen in het Markiezenbos langs de A27De kap van essen in het Markiezenbos langs de A27

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02542

Vragen van het lid Schonis (D66) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over de kap van essen in het Markiezenbos langs de A27 (ingezonden 8 februari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de kap van essen in het Markiezenbos langs de A27?

Vraag 2

Klopt het dat er in bomen wordt geïnvesteerd in het gebied Amelisweerd ten behoeve van het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht 2020 (hierna: het tracébesluit)?

Vraag 3

Klopt het dat deze bomen gekapt gaan worden voor de uitvoering van het tracébesluit?

Vraag 4

Hoe verhoudt zich dit met het nog niet afgerond zijn van de beroepsprocedure tegen het tracébesluit?

Vraag 5

Hoe verhoudt deze bomenkap zich tot (de brieven over) het door de Tweede Kamer controversieel verklaarde tracébesluit?

Vraag 6

Kunt u deze vragen binnen een week beantwoorden?


Indiener

Rutger Schonis (D66)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 19253 )

Publicatiedatum
8 februari 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl