De onhoudbare situatie met de directeur van omroep L1

2021Z02413

(ingezonden 5 februari 2021)

Vragen van de leden Sneller (D66) en Westerveld (GroenLinks) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de onhoudbare situatie met de directeur van omroep L1

  • Bent u bekend met het bericht ‘‘Onhoudbare situatie’ met directeur van omroep L1’? 1)
  • Hoe duidt u de verwijten dat de directeur van L1 voornemens zou zijn om verborgen camera’s op te hangen en zichzelf toegang te verschaffen tot mailcorrespondentie van medewerkers? Deelt u de mening dat dit naast een grove inbreuk op de privacy rechten van medewerkers, ook een gevaar zou vormen voor de journalistieke bronbescherming en voor de persvrijheid?
  • Acht u het gebruikelijk dat een Raad van Commissarissen een nieuwe directeur aanstelt, zonder dit af te stemmen met de Ondernemingsraad of anderszins het personeel te raadplegen?
  • Hoe duidt u het gegeven dat de Raad van Commissarissen van de Stichting Omroep Limburg niet direct in gesprek wil met de medewerkers van omroep L1 over de situatie? Deelt u de mening dat dat deze houding niet bijdraagt aan de-escalatie van het conflict?
  • Deelt u dat u de zorg dat verdere escalatie van het conflict ertoe zou kunnen leiden dat de werkzaamheden van omroep L1 helemaal stil komen te liggen? Wat kunt u doen om verdere escalatie te voorkomen?

1) https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/01/onhoudbare-situatie-met-directeur-van-omroep-l1-a4029949

Indiener(s)
Tweedemonitor