Tweedemonitor / Kamervraag / Openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op “Build Back Better”Openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op “Build Back Better”

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02298

Vragen van het lid Baudet (FvD) aan de Minister-President over openbaarmaking van alle documenten die betrekking hebben op «Build Back Better» (ingezonden 4 februari 2021).

Vraag 1

Kunt u er zorg voor dragen dat alle documenten (waaronder in elk geval, doch niet uitsluitend, interne memo’s, notities, e-mails, aantekeningen, gespreksverslagen, notulen, etc.), die berusten bij de overheid, waarin de term «Build Back Better» wordt gebruikt of die daar betrekking op hebben, openbaar worden gemaakt? Zo nee, waarom niet?


Indiener

Thierry Baudet (FvD)


Gericht

Mark Rutte (VVD)


Access ( 19202 )

Publicatiedatum
4 februari 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl