Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht 'Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij'Het bericht 'Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02294

Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij» (ingezonden 4 februari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij»?1

Vraag 2

Klopt het volgens u dat een deel van de 35 asfaltcentrales in Nederland al jaren structureel te veel van de kankerverwekkende stof benzeen uitstoot? Zo ja, hoe lang bent u hier al van op de hoogte?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat het al sinds 2017 bij overheden en industrie bekend is dat de norm voor benzeen (fors) overschreden wordt? Zo ja, waarom zijn er geen maatregelen genomen om de uitstoot terug te dringen? En waarom wordt er niet gehandhaafd?

Vraag 4

Klopt het dat «het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erover nadenkt om de regelgeving aan te passen», wanneer een oplossing uitblijft? Zo ja, waarom? In hoeverre ziet u dit als oplossing, aangezien een grote hoeveelheid benzeen kankerverwekkend kan zijn? Zo nee, op welke manier gaat u ervoor zorgen dat er gehandhaafd wordt?

Vraag 5

Welke acties bent u van plan te gaan ondernemen om dit probleem op te lossen en in hoeverre is de in 2016 vastgestelde norm voor benzeenuitstoot nog actueel?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Eijs (D66), ingezonden 3 februari 2021 (vraagnummer 2021Z02179).


X Noot
1

Trouw.nl, 2 februari 2021, Bij recycling van asfalt komt veel te veel kankerverwekkend benzeen vrij (https://www.trouw.nl/binnenland/bij-recycling-van-asfalt-komt-veel-te-veel-kankerverwekkend-benzeen-vrij~b8e0e2b1/)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl