Tweedemonitor / Kamervraag / De uitnodiging van de UvA over de start van de selectie voor de opleiding psychologie, de studieweek en de toetsdagDe uitnodiging van de UvA over de start van de selectie voor de opleiding psychologie, de studieweek en de toetsdag

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02291

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de uitnodiging van de UvA over de start van de selectie voor de opleiding psychologie, de studieweek en de toetsdag (ingezonden 4 februari 2021).

Vraag 1

Vindt u het redelijk dat de Universiteit van Amsterdam aan eindexamenleerlingen vraagt om 24 uur aan studielast in een week te doen voor hun selectietoets naast hun reguliere schoolwerk en voorbereiding op hun eindexamens? Kunt u dit toelichten?1

Vraag 2

Op welke andere universiteiten en hogescholen, naast de UvA en de Universiteit van Utrecht worden dit soort onredelijke eisen gevraagd van aankomend studenten?2 Bent u bereid hiervan een inventarisatie te doen?

Vraag 3

In hoeverre speelt de coronacrisis een rol bij deze strenge selectie-eisen? Zijn de selectie-eisen bij de opleidingen die deze belachelijke eisen stellen strenger geworden?

Vraag 4

Deelt u de mening dat dit bij veel aankomend studenten mogelijk kan leiden tot zelfselectie, omdat zij de tijd niet kunnen vrijmaken om aan deze studielast te kunnen voldoen?

Vraag 5

Bent u bereid na te gaan welke gevolgen deze strenge selectie-eisen hebben voor eindexamenleerlingen en eventueel in overleg met de instellingen een einde te maken een deze strenge selectie-eisen?


X Noot
1

bijlage onderhands meegezonden

X Noot
2

bijlage onderhands meegezonden


Gerelateerd

De uitnodiging van de UvA over de start van de selectie voor de opleiding psychologie, de studieweek en de toetsdag

Het bericht 'Hoe de UvA in de jacht op de internationale student de grenzen opzoekt'

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces heeft beïnvloed’

Studentenuitwisselingen in coronatijd

Meer dan 100 Nederlandse studenten die hun kamer moeten verlaten voor internationale studenten

Het bericht dat selectie aan de poort niet leidt tot betere studieresultaten

Het bericht 'Gitarist en oud-student UvA zucht in Egyptische cel'

Het artikel ‘Populariteit Psychologie en Kunstmatige Intelligentie leidt tot studentenstop’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl