Tweedemonitor / Kamervraag / FysiotherapieFysiotherapie

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02178

2021Z02178

(ingezonden 3 februari 2021)

Vragen van het lid Renkema (GroenLinks) aan de minister voor Medische Zorg over fysiotherapie 

  • Bent u bekend met het rapport ‘Substitutie van zorg. Fysio- en oefentherapie op de juiste plek’? 1)
  • Bent u het ermee eens dat zorg die goedkoper, effectief en minder invasief is een plek in het basispakket moet hebben? Zo nee, waarom niet?
  • Deelt u de mening dat het essentieel is om substitutie van zorg op gang te brengen van de tweede naar de eerste lijn, van het dure ziekenhuis naar de fysiotherapeut, en deze zorg ook wordt vergoed vanuit het basispakket? Zo nee, welke financiële prikkels zijn er volgens u om meer substitutie van zorg te bewerkstelligen?
  • Wat kunt u doen en waartoe bent u bereid om onderzoeken naar de kosteneffectiviteit van fysio- en oefentherapie te stimuleren?
  • Kunt u uiteenzetten waarom de onderzoekers van dit rapport bij een aantal vormen van fysio- en oefentherapie tot de conclusie komen dat deze kosteneffectief zijn, maar het Zorginstituut Nederland (ZIN) niet? Wat beoordeelt het ZIN anders?
  • Bent u bereid om het ZIN opnieuw om advies te vragen over de vormen van fysio- en oefentherapie die volgens de onderzoekers kosteneffectief zijn?

1) ECORYS, 20 januari 2021, 'Substitutie van zorg: oefen- en fysiotherapie kunnen andere vormen van zorg voorkomen of vervangen' (https://www.ecorys.com/nl/nederland/latest-news/substitutie-van-zorg-oefen-en-fysiotherapie-kunnen-andere-vormen-van-zorg)


Indiener

Wim-Jan Renkema (GL)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 19153 )

Publicatiedatum
3 februari 2021Gerelateerd

Het gebrek aan volledige dekking fysiotherapie in verzekeringen

De vergoeding van fysiotherapie bij chronische COPD

De uitzending van Kassa over fysiotherapie 'Duurdere aanvullende verzekering voor minder behandelingen'

Het bericht 'CZ en VGZ beperken vrije zorgkeuze van patiënten die fysiotherapie nodig hebben'

Nieuw onderzoek naar fysiotherapie voor COPD-patiënten

Fysiotherapie

Fysiotherapeuten die in actie komen tegen bemoeienis van de zorgverzekeraar

Het bericht ‘Niemand wees Marjolein door’ en vergoeding fysiotherapie bij coronapatiënten die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl