Tweedemonitor / Kamervraag / Het mogelijk uitsterven van haaien en roggenHet mogelijk uitsterven van haaien en roggen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z02095

2021Z02095

(ingezonden 2 februari 2021)

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het mogelijk uitsterven van haaien en roggen

  1. Kent u het bericht 'Meer dan driekwart van haaien en roggen met uitsterven bedreigd'? 1)
  2. Onderschrijft u de conclusie van het bericht dat het aantal haaien en roggen met 70% is afgenomen vanwege overbevissing op open zee, waar de regels lastig te zijn handhaven?
  3. Klopt het dat haaien en roggen voornamelijk als bijvangst gevangen worden, of vindt er ook nog gerichte visserij op sommige soorten haaien of roggen plaats? Zo ja, waar vindt deze plaats en wat doet Nederland eraan om dit te stoppen?
  4. Klopt het dat bijvoorbeeld de kortvinmakreelhaai vaak als bijvangst wordt gevangen, onder andere tijdens de tonijnvisserij in de Atlantische Oceaan, en dat vissers de kortvinmakreelhaai mogen binnenhalen wanneer deze dodelijk verwond is?
  5. Klopt het dat Europa niet voor een moratorium op de vangst van de kortvinmakreelhaai heeft gestemd tijdens de bijeenkomst van de International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) in november 2020, zoals The Guardian stelt? Zo ja, welke EU-lidstaten hebben tegen een moratorium op de vangst van de kortvinmakreelhaai gestemd en wat was het alternatieve voorstel van Europa? 2)
  6. Bent u bereid om zich actief in te zetten voor het moratorium op de vangst van de kortvinmakreelhaai in aanloop naar een nieuwe ICCAT-bijeenkomst dit jaar? Zo nee, waarom niet?

1) NRC Handelsblad, 27 januari 2021, 'Overbevissing bedreigt voortbestaan haaien en roggen' (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/27/overbevissing-bedreigt-voortbestaan-haaien-en-roggen-a4029457)

2) The Guardian, 23 november 2020, 'EU and US block plans to protect world's fastest shark' (https://www.theguardian.com/environment/2020/nov/23/eu-and-us-block-plans-to-protect-endangered-shortfin-mako-sharks)


Gerelateerd

Het mogelijk uitsterven van haaien en roggen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De dreigende slacht van honderdduizenden haaien voor coronavaccins.

Het levend ontvinnen van een haai in Caribisch gebied

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl