Tweedemonitor / Kamervraag / De machtsstrijd bij de nieuwe MilieudatabaseDe machtsstrijd bij de nieuwe Milieudatabase

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01995

2021Z01995

(ingezonden 1 februari 2021)

Vragen van het lid Van Eijs (D66) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de machtsstrijd bij de nieuwe Milieudatabase

 1. Kent u het artikel 'Machtsstrijd achter de schermen bij invoering nieuwe Milieudatabase'? 1) 
 2. Kunt u reflecteren op de ontstane onrust rondom de Nationale Milieudatabase (NMD) en de bijbehorende norm (MPG)?
 3. Wat is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken als het gaat om de Nationale Milieudatabase en de Stichting Nationale Milieudatabase?
 4. Deelt u de mening dat een goed en objectief gevulde milieudatabase essentieel is om milieuwinst te kunnen meten?
 5. Bent u het ermee eens dat een goed werkende systematiek voor het meten van de milieu-impact van ontwerp- en productkeuzes afhankelijk is van een goede database?
 6. Deelt u de mening dat een gebruiksvriendelijke, breed gesteunde en gewaardeerde milieudatabase belangrijk is voor het draagvlak van de MPG en gebruik ervan voor het behalen van meer dan de minimumeisen?
 7. Kunt u toelichten hoe onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen het beheer van de NMD is geregeld en waarom voor deze opzet is gekozen? Welke alternatieven zijn er overwogen en waarom zijn deze afgevallen? Bent u van mening dat de gekozen opzet de juiste is?
 8. Hoe en in welke fase is hierover gecommuniceerd met betrokkenen en het bredere publiek en waar had dit beter gekund?
 9. Welke partijen en belangen zijn er nu vertegenwoordigd in het bestuur van de nieuwe Stichting Nationale Milieudatabase en zijn hier conflicterende belangen?
 10. Denkt u dat met de huidige opzet de objectiviteit en de wetenschappelijke onderbouwing van de database en de waardering van materialen en producten daarin voldoende is gewaarborgd?
 11. Is naar uw mening de wetenschap voldoende betrokken bij de NMD en vertegenwoordigd in de Stichting Nationale Milieudatabase?
 12. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


1) Cobouw, 26-1-2021, 'Machtsstrijd achter de schermen bij invoering nieuwe Milieudatabase'; https://www.cobouw.nl/duurzaamheid/nieuws/2021/01/forse-kritiek-op-nieuwe-opzet-milieudatabase-duurzame-bouwers-hebben-geen-stem-101292269


Gerelateerd

De machtsstrijd bij de nieuwe Milieudatabase

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De bouwprojecten op Bonaire die koraalvernietiging/ecocide kunnen veroorzaken

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De Nationale Landschap EnquĂȘte van Natuurmonumenten

Het bericht dat gemeente Midden-Groningen er een potje van maakt met recreatiepark De Leine.

Uitvoering van motie Geluk-Poortvliet en het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl