Tweedemonitor / Kamervraag / Sneltestpilots in het PO en VOSneltestpilots in het PO en VO

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01802

2021Z01802

(ingezonden 29 januari 2021)

Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs over sneltestpilots in het PO en VO

 1. Bent u bekend met de informatie ‘Onderbouwing grootschalig testen van personen zonder klachten’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)? 1)
 2. Is dit de meest recente onderbouwing van grootschalig testen?
 3. Bent u bekend met het bericht ‘Sneltesten in onderwijs van start’? 2)
 4. Welk type sneltesten worden gebruikt bij de pilot?
 5. Hoeveel testen zullen er naar schatting per dag afgenomen worden?
 6. Kunt u meer details geven over hoe de pilot is ingericht en wordt uitgevoerd?
 7. Deelt u de mening van het RIVM dat de PCR-test op dit moment de 'gouden standaard' is met een technische/analytische sensitiviteit van 96-99,5%?
 8. Wat is de technische/analytische sensitiviteit van de te gebruiken sneltesten?
 9. Hoeveel vals-positieve en vals-negatieve testuitslagen worden verwacht bij deze pilot, uitgaand van de technische/analytische sensitiviteit van de sneltesten en het geplande aantal af te nemen testen per dag?
 10. Hoe wordt voorkomen dat bij vals-positieve uitslagen leerlingen ten onrechte worden uitgesloten, aangezien het RIVM schrijft: 'nadelen zijn ook het relatief hoge percentage foutpositieven dat bij brede screening gevonden zal worden, zelfs bij de testen met de hoogste specificiteit' en: 'bij grootschalig gebruik van antigeensneltesten kan zelfs een relatief minimale fractie foutnegatieve testen tot aanzienlijke aantallen uitgroeien'? Welke concrete maatregelen worden genomen om fysieke besmetting als gevolg van vals-negatieve uitslagen te voorkomen?
 11. Wilt u deze vragen elk afzonderlijk beantwoorden?

1) RIVM, 30 november 2020, 'Onderbouwing grootschalig testen van personen zonder klachten' (https://lci.rivm.nl/grootschalig-testen-van-personen-zonder-klachten-onderbouwing). 

2) AOB, 18 januari 2021, 'Sneltesten in onderwijs van start' (https://www.aob.nl/nieuws/sneltesten-in-onderwijs-van-start/).

Indiener

Eppo Bruins (CU)


Gericht

Arie Slob (CU)

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 19094 )

Publicatiedatum
29 januari 2021Gerelateerd

Sneltestpilots in het PO en VO

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Duizenden jonge varkens en kippen die in hun stal zijn gestorven door de hitte en de afhankelijkheid van de brandweer om oververhitting van stallen te voorkomen

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl