Tweedemonitor / Kamervraag / Het vloeren van een Groningse video-vondst door de Europese omroepHet vloeren van een Groningse video-vondst door de Europese omroep

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01658

2021Z01658

(ingezonden 28 januari 2021)

Vragen van het lid Van der Molen (CDA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het vloeren van een Groningse video-vondst door de Europese omroep.

  1. Kent u het bericht ‘Europese omroep zet streep door Groningse video-vondst’? 1)
  2. Kunt u aangeven hoe het kan dat European Broadcasting Union (EBU) eenzijdig de samenwerking met JetStream verbreekt, en ondanks alle gemaakte afspraken met andere partijen in zee gaat?
  3. Kunt u aangeven hoe het kan dat EBU de geheime technische informatie van JetStream openbaar maakt, waardoor concurrenten in staat worden gesteld de techniek te kopiëren?
  4. Kunt u aangeven welke wet- en regelgeving er is rond het openbaar maken van geheime technische informatie en wat de gevolgen zijn van overtreding hiervan?
  5. Klopt het dat EBU uitsluitend de bedrijfsgeheimen retour naar Groningen willen sturen als JetStream afziet van juridische stappen?
  6. Wat is de reden dat ook de NPO afhaakt en besluit te kiezen voor distributie via de EBU?
  7. Kunt u aangeven of het klopt dat de Groningse methode een eind zou maken aan de Amerikaanse overheersing in deze markt? Kunt u aangeven of de Amerikaanse overheersing nu wordt doorgezet?
  8. Kunt u aangeven of het klopt dat het gebruik van de diensten van JetStream zou voorkomen dat privacygevoelige informatie uit Europa weglekt naar de Verenigde Staten? Kunt u aangeven of privacygevoelige informatie nu weglekt naar de Verenigde Staten?

1) De Telegraaf, d.d. 11 januari 2021, 'Europese omroep zet streep door Groningse video-vondst', https://www.telegraaf.nl/financieel/1848580932/europese-omroep-zet-streep-door-groningse-video-vondst


Indiener

Harry van der Molen (CDA)


Gericht

Arie Slob (CU)


Access ( 19066 )

Publicatiedatum
28 januari 2021
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl