Tweedemonitor / Kamervraag / De zorgbonus die pas in 2023 wordt uitgekeerdDe zorgbonus die pas in 2023 wordt uitgekeerd

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01645

2021Z01645

(ingezonden 28 januari 2021)

Vragen van het leden Ploumen, Kuiken en Kerstens (allen PvdA) aan de minister voor Medische Zorg over de zorgbonus die pas in 2023 wordt uitgekeerd.

  1. Bent u bekend met het bericht: ‘FNV: Zorgbonus soms pas in 2023 uitgekeerd’[1]?
  2. Hoe vindt u het dat sommige zorgmedewerkers hun coronabonus van 1000 euro voorlopig niet krijgen uitbetaald en mogelijk zelfs moeten wachten tot 2023 voordat zij het bedrag op hun rekening zullen ontvangen?
  3. Hoe komt het dat bij kleinschalige zorgorganisaties nog altijd veel onduidelijkheid bestaat of medewerkers überhaupt in aanmerking komen voor de zorgbonus? Kunt u uw antwoord toelichten?
  4. Vindt u het ook schandalig dat deze onduidelijkheid ertoe leidt dat sommige zorgorganisaties van hun zorgmedewerkers vragen een formulier te ondertekenen waarin zij toezeggen de bonus terug te betalen wanneer blijkt dat zij hier volgens het ministerie niet voor in aanmerking komen?
  5. Wat onderneemt u om de onduidelijkheid omtrent de zorgbonus weg te nemen?
  6. Bent u ook van mening dat zorgmedewerkers nu eindelijk duidelijkheid moeten krijgen over de toekenning van de zorgbonus? Zo ja, wat onderneemt u om dit te realiseren? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u deze vragen voor 3 februari 2021 beantwoorden?

[1] Trouw, 27 januari 2021, 'FNV: Zorgbonus soms pas in 2023 uitgekeerd' https://www.trouw.nl/economie/fnv-zorgbonus-soms-pas-in-2023-uitgekeerd~b355fb6a/


Indiener

Lilianne Ploumen (PvdA)

Attje Kuiken (PvdA)

John Kerstens (PvdA)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 19063 )

Publicatiedatum
28 januari 2021
Gerelateerd

De zorgbonus die pas in 2023 wordt uitgekeerd

Het bericht dat duizenden zorgmedewerkers de zorgbonus missen

Het bericht ‘NBBU en SoloPartners dringen er bij zorginstellingen op aan de zorgbonus voor uitzendkrachten en zzp’ers alsnog ter beschikking te stellen'

Het tekenen van een contract om de zorgbonus terug te moeten betalen als deze niet wordt uitgekeerd.

Waarom de zorgbonus niet wordt uitgekeerd aan zorgverleners die werkzaam zijn in het gevangeniswezen

Het geven van ‘topprioriteit’ aan de legalisatie van de stikstofvergunning van Lelystad Airport

Het advies van de Gezondheidsraad betreffende de gezondheidsrisico’s van landbouwgif en de kabinetsreactie hierop.

Het bericht ‘Is er nog leven voor VDL Nedcar na 2023 nu BMW afhaakt’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl