Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Huren van de corporatie terwijl je 59 panden bezit’Het bericht ‘Huren van de corporatie terwijl je 59 panden bezit’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01640

2021Z01640

(ingezonden 28 januari 2021)

Vragen van de leden Koerhuis (VVD) en Terpstra (CDA) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht ‘Huren van de corporatie terwijl je 59 panden bezit’

 1. Kent u het bericht ‘Huren van de corporatie terwijl je 59 panden bezit? 1)
 2. Wat is uw reactie op dit bericht?
 3. Is het waar dat er ruim duizend sociale huurwoningen worden verhuurd aan mensen die twee of meer koopwoningen bezitten?
 4. Hoeveel sociale huurwoningen worden verhuurd aan mensen die één of meer koopwoningen bezitten? Kunt u dit uitsplitsen naar het aantal koopwoningen dat een huurder van een sociale huurwoning bezit?
 5. Heeft u ook een overzicht van mensen die één of meer koopwoningen in het buitenland bezitten?
 6. Deelt u de mening dat sociale huurwoningen niet bedoeld zijn voor mensen die een koopwoning bezitten? Zo ja, wat zijn de mogelijkheden dit aan te pakken binnen de huidige wet- en regelgeving? Zo nee, waarom niet?
 7. Welke mogelijkheden zijn er nu om mensen uit een sociale huurwoning te zetten die bijvoorbeeld, zoals in het artikel wordt genoemd, 59 koopwoningen bezitten?
 8. Bent u bereid te onderzoeken of corporaties de mogelijkheid gegeven kan worden om een vermogenstoets uit te voeren bij de toewijzing van een sociale huurwoning? Bent u bereid corporaties ook de mogelijkheid te geven die vermogenstoets uit te voeren gedurende een huurcontract?
 9. Welke oplossingen ziet u om sociale huurders op te sporen die één of meer koopwoningen bezitten die volledig zijn gefinancierd? Bent u bereid met Aedes om tafel te gaan om deze huurders aan te pakken?
 10. Herkent u de oproep van diverse lokale bestuurders en corporaties dat zij meer mogelijkheden nodig hebben om tegen misbruik van sociale huurwoningen op te treden? Zo ja, hoe wilt u deze mogelijkheden verruimen? Zo nee, bent u bereid zo snel mogelijk met hen contact op te nemen?
 11. Bent u bekend met de pilot die corporatie TIWOS uit Tilburg met de politie wil draaien om wietplantages in sociale huurwoningen op te sporen? Wat doet u om ervoor te zorgen dat corporaties en politie informatie kunnen uitwisselen om criminele activiteiten in sociale huurwoningen tegen te gaan? 
 12. Ziet u andere mogelijkheden voor corporaties om sociale huurders op te sporen die één of meer koopwoningen hebben, en hen geen sociale huurwoning toe te wijzen of een huurcontract te ontbinden?
 13. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

1) NRC, 26 januari 2021, 'Sociaal huren, met een pied-à-terre in de grachtengordel'; https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/26/huren-van-de-corporatie-terwijl-je-59-panden-bezit-a4029306?


Gerelateerd

Het bericht ‘Huren van de corporatie terwijl je 59 panden bezit’

Het bericht dat woningcorporatie De Alliantie Sammy-Jo uit huis zet na het overlijden van haar vader.

Het bericht ‘Miljoenenroof bij corporatie’

Het bericht ‘Weer miljoenenfraude bij Vestia’

Misstanden bij woningcorporatie Mijande

De huisuitzetting van mantelzorger meneer Zilverentant

Het feit dat mevrouw Bunschoten met drie kinderen door corporatie Dudok feitelijk op straat wordt gezet

Belemmerende factoren voor een rechtvaardig herstel van kapotte en onveilige huizen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl