Tweedemonitor / Kamervraag / De berichten 'Polders tijdelijk onder water om Zeeland veilig te houden' en 'Ontpolderen is niet dé oplossing'De berichten 'Polders tijdelijk onder water om Zeeland veilig te houden' en 'Ontpolderen is niet dé oplossing'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01638

2021Z01638

(ingezonden 28 januari 2021)

Vragen van de leden Van den Berg en Geurts (beiden CDA) aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat over de berichten 'Polders tijdelijk onder water om Zeeland veilig te houden' en 'Ontpolderen is niet dé oplossing'

 

1

Bent u bekend met de artikelen uit de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) 'Polders tijdelijk onder water om Zeeland veilig te houden' 1) en 'Ontpolderen is niet dé oplossing'? 2)

 

2

Wat vindt u van het plan dat genoemd wordt om polders tijdelijk onder water te zetten? Wie hebben allemaal meebetaald aan deze studie/dit plan van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in Yerseke?

 

3

Bent u zich bewust van het gebrek aan draagvlak voor ontpolderen van goede landbouwgrond in Zeeland?

 

4

Klopt het dat Rijkswaterstaat op social media heeft aangegeven ontpolderen een interessante optie te vinden?

5

Kunt u aangeven hoeveel jaar een polder niet gebruikt zou kunnen worden indien het als overloop wordt gebruikt voor klimaatadaptatie?

 

6

Deelt u de mening dat er geen noodzaak is om deze plannen uit te voeren, aangezien het waterschap monitort en aangeeft dat de dijken veilig zijn?

 

7

Kunt u aangeven hoe dit plan strookt met ruimtedruk waar Nederland nu al mee te maken heeft, met betrekking tot onder andere voedselproductie, woningbouw, industrie, infrastructuur, recreatie en energieproductie?

 

8

Kunt u reageren op de conclusie “Toch concluderen zij dat een dergelijk systeem uiteindelijk zelfs aanzienlijk goedkoper is dan het blijven verhogen en versterken van de huidige dijken.”? Is hierin ook de compensatie voor boeren en andere terreineigenaren in het gebied meegenomen?

 

9

Hoe staat dit idee ten opzichte van de motie Van den Berg c.s. over het in kaart brengen van essentiële landbouwgronden en essentiële infrastructurele kunstwerken en de uitwerking daarvan in de brief van 19 februari 2019 (Kamerstuk 29 826, nr. 73)?

10

Kunt u toelichten hoe wordt voorkomen dat de bodem volledig verzilt door het inlaten van zeewater?

 

11

Heeft u in beeld wat de precieze gevolgen zijn voor boeren en andere terreineigenaren die in de betreffende gebieden grond hebben? Op welke manier zouden zij ervan verzekerd worden dat het ‘tijdelijke natuurgebied’ uiteindelijk teruggetransformeerd wordt naar landbouwgebied? Op welke manier zouden deze boeren tegemoet gekomen worden in de al dan niet tijdelijke transformatie die zij moeten doorvoeren in het bedrijf?

 

12

Kunt u aangeven waarom niet is onderzocht of het creëren van nieuwe polders, buitendijks, niet dezelfde doelen kan dienen en niet het nadeel van verlies van goede landbouwgronden heeft?

 

13

In hoeverre verwacht u dat de studie, zoals in het betreffende artikel wordt voorgesteld, haalbaar en effectief is?

 

14

In hoeverre bent u voornemens dit plan uit te voeren?

 

1) Provinciale Zeeuwse Courant, 25 januari 2021, ‘Polders tijdelijk onder water om Zeeland veilig te houden’ (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/polders-tijdelijk-onder-water-om-zeeland-veilig-te-houden~aab2a217/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F#:~:text=van%20der%20Heijden-,%27Polders%20tijdelijk%20onder%20water%20om%20Zeeland%20veilig%20te%20houden%27,het%20tussenliggende%20gebied%20wordt%20toegelaten)

2) Provinciale Zeeuwse Courant, 25 januari 2021, Idee wisselpolders krijgt weinig bijval: ‘Ontpolderen is niet dé oplossing’ (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/idee-wisselpolders-krijgt-weinig-bijval-ontpolderen-is-niet-de-oplossing~afcf3e62/)


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl