Tweedemonitor / Kamervraag / De dwang op commerciële advocatuur om gesubsidieerde rechtsbijstand te gaan verlenenDe dwang op commerciële advocatuur om gesubsidieerde rechtsbijstand te gaan verlenen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01295

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de dwang op commerciële advocatuur om gesubsidieerde rechtsbijstand te gaan verlenen (ingezonden 25 januari 2021).

Vraag 1

Hoeveel waardering heeft u voor sociaal advocaten, die al jaren gedwongen worden voor een te lage vergoeding hun belangrijke werk te doen?

Vraag 2

Was uw uitspraak tijdens het algemeen overleg over de gesubsidieerde rechtsbijstand op 20 januari jl. om de commerciële advocatuur te dwingen gesubsidieerde rechtsbijstand te gaan verlenen een doordacht plan of heeft u dat ter plekke als idee opgeworpen?1

Vraag 3

Hoe duidt u de kritiek op die uitspraak van u, in het bijzonder in het licht van het uitblijven van forse structurele investeringen in de gesubsidieerde rechtsbijstand?2 3 4

Vraag 4

Waarom denkt u zelf dat de commerciële advocatuur tot nu toe niet in de gesubsidieerde rechtsbijstand inspringt en wat heeft u daar de afgelopen jaren aan gedaan?

Vraag 5

Hoe zou dwang of stimulans dat probleem oplossen?

Vraag 6

In hoeverre denkt u überhaupt dat de expertise van de commerciële advocatuur aansluit op de behoeften van rechtszoekenden die aanspraak kunnen maken op de gesubsidieerde rechtsbijstand?

Vraag 7

Weet u eigenlijk na al die jaren wel wat het werk van sociaal advocaten inhoudt?

Vraag 8

Deelt u de mening dat de krimpende groep sociaal advocaten die al ervaring hebben met gesubsidieerde rechtsbijstand beter in staat zijn om rechtszoekenden die recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand bij te staan dan commerciële advocaten die deze ervaringen missen? Op welke wijze wordt de kwaliteit van de geleverde gesubsidieerde rechtsbijstand hier beter van?

Vraag 9

Wie wordt er nu uiteindelijk beter van dit plan, is dat de rechtszoekende (die mogelijk te maken krijgt met minder kwaliteit en specialisatie), is dat de sociaal advocaat (waarvoor nog minder zaken overblijven en de vergoeding onverminderd laag blijft) of is dat de commercieel advocaat (die hier kennelijk ook niet op zit te wachten)?

Vraag 10

Moet de conclusie niet zijn dat helemaal niemand hier beter van wordt? Bent u bereid dit plan diep weg te stoppen en hier niet meer mee aan de slag te gaan?


X Noot
1

Advocatenblad, 20 januari 2021, «DEKKER: COMMERCIËLE ADVOCAAT MOGELIJK DWINGEN TOT SOCIAAL WERK», https://www.advocatenblad.nl/2021/01/20/dekker-commerciele-advocaat-mogelijk-dwingen-tot-sociaal-werk/

X Noot
2

Job Knoester via Twitter, 21 januari 2021, https://twitter.com/jobknoester/status/1352214408316006400

X Noot
3

Chris Sent via Twitter, 20 januari 2021, https://twitter.com/Advocaat_Sent/status/1351872915919269890

X Noot
4

Jaap Baar via Twitter, 20 januari 2021, https://twitter.com/JaapBaar/status/1351875608326918147


Gerelateerd

De dwang op commerciële advocatuur om gesubsidieerde rechtsbijstand te gaan verlenen

Het bericht dat advocaten stoppen met het verlenen van gesubsidieerde rechtsbijstand vanwege te lage tarieven

De pilot met rechtsbijstandverlening door Achmea

Advocaten die stoppen met rechtsbijstand

De rol van verzekeraars, Achmea in het bijzonder, bij het proces tot stelselherziening rechtsbijstand en de invloed op het ministerie

De stakingsoproep van de Vereniging Advocatenbelangen

De tegemoetkomingsregeling voor sociale advocatuur

Het manifest van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland en het verlaten van het rechtshulpoverleg

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl