Tweedemonitor / Kamervraag / De disfunctionerende nieuwe radar te Wier.De disfunctionerende nieuwe radar te Wier.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01174

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de Staatssecretaris van Defensie over de disfunctionerende nieuwe radar te Wier. (ingezonden 22 januari 2021).

Vraag 1

Heeft u kennis genomen van het bericht «Nieuwe radar in Wier maakt ’s-nachts te veel geluid»?1

Vraag 2

Hoe is het mogelijk dat Defensie een radar heeft geïnstalleerd die de omgeving veel meer belast dan werd verwacht en daardoor ook niet (volledig) kan worden ingezet?

Vraag 3

Wat is hier misgegaan en hoe kan het dat dergelijke gebreken in materieel pas in een zeer laat stadium aan het licht komen?

Vraag 4

Hoe en binnen welke termijn worden de problemen opgelost, zodat omwonenden geen overlast meer ervaren (die nu varieert van geluidsoverlast tot elektrische storingen)?

Vraag 5

Klopt het dat er door de problemen met de radar sprake is van «verminderde bewaking van het luchtruim»?

Vraag 6

Realiseert u zich dat het doordrukken van een nieuwe radar in Herwijnen met als argument dat het belangrijk is om een goede luchtbewaking te hebben zeer ongepast is, nu blijkt dat die luchtbewaking juist door eigen falen van Defensie onder druk staat?

Vraag 7

Erkent u dat deze nieuwe blunder voor Defensie zeer beschamend is, temeer daar we bijvoorbeeld ook al geconfronteerd worden met JSF- vliegtuigen die niet kunnen vliegen tijdens onweer? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Bent u bereid deze vragen voor het notaoverleg Materieel Defensie van 3 februari 2021 te beantwoorden? Zo nee, waarom niet?


Gerelateerd

Het bericht 'Nieuwe radar in Wier maakt 's nachts te veel geluid'

De disfunctionerende nieuwe radar te Wier.

Overlast door nieuwe SMART-L radar in Wier

Het ’s nachts uitschakelen van de SMART-L-radar in Wier.

Het bericht 'Stop procedure voor de radar in Herwijnen'

Complicaties door onprofessionele behandelingen

De website coronaverlies.nl

Het bericht 'Onverwacht zwanger door nieuw koperspiraaltje'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl