Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Wederom groot aantal geneesmiddelentekorten'Het bericht ‘Wederom groot aantal geneesmiddelentekorten'

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01169

Vragen van het lid Jansen (PVV) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «Wederom groot aantal geneesmiddelentekorten» (ingezonden 22 januari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met de situatie zoals geschetst door de apothekersorganisatie over wederom een groot aantal geneesmiddelentekorten?1

Vraag 2

Wanneer bent u hiervan op de hoogte gebracht?

Vraag 3

Welke maatregelen heeft u genomen sinds u hiervan op de hoogte bent gebracht? Welke aanvullende maatregelen gaat u nog nemen en wanneer?

Vraag 4

Waarom zijn er nog geen significante stappen gezet richting het opzetten van een extra voorraad geneesmiddelen?

Vraag 5

Klopt de conclusie dat dit komt door gesteggel over prijzen?

Vraag 6

Heeft de aandacht voor de coronacrises inderdaad geleid tot minder aandacht voor tekorten aan geneesmiddelen en waarom is de Kamer hier niet actief over geïnformeerd?

Vraag 7

Zijn er signalen bekend over complicaties die zijn opgetreden bij patiënten door gebrek aan geneesmiddelen? Zo ja, over welke aantallen gaat dit dan?


X Noot
1

Nu.nl, 21 januari 2021, «Apothekersorganisatie: Wederom groot aantal geneesmiddelentekorten» (https://www.nu.nl/binnenland/6103851/apothekersorganisatie-wederom-groot-aantal-geneesmiddelentekorten.html).


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, bool given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 320
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl