Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat de Amerikaanse regering stelt dat de Chinese regering zich schuldig maakt aan genocide op de OeigoerenHet bericht dat de Amerikaanse regering stelt dat de Chinese regering zich schuldig maakt aan genocide op de Oeigoeren

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z01089

Vragen van de leden Van Ojik en Van den Nieuwenhuijzen (beiden GroenLinks) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het bericht dat de Amerikaanse regering stelt dat de Chinese regering zich schuldig maakt aan genocide op de Oeigoeren (ingezonden 21 januari 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Minister Pompeo: Chinese behandeling Oeigoeren is genocide»?1

Vraag 2

Klopt het dat de Amerikaanse Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft verklaard dat China onder leiding van de Communistische Partij genocide heeft gepleegd op Oeigoeren in Xinjiang?

Vraag 3

In hoeverre is dit nu het officiële standpunt van de Amerikaanse regering? Is het de verwachting dat de nieuwe regering onder leiding van Joe Biden dit standpunt overneemt?

Vraag 4

Wat zijn de gevolgen van deze Amerikaanse stellingname?

Vraag 5

Bent u bereid om nauwe samenwerking te zoeken met de nieuwe Amerikaanse regering om gezamenlijk op te trekken richting China met betrekking tot de situatie van de Oeigoeren? Zo ja, op welke wijze?

Vraag 6

Wat is uw appreciatie van het onderliggende rapport van deCongressional Executive Commission on China? Deelt u de conclusies van dit rapport?

Vraag 7

Klopt het dat de gerichte inzet van geboortebeperkingsmaatregelen tegen een specifieke groep neerkomt op genocide en dat er sterk bewijs is dat China zich hier middels gedwongen sterilisaties van Oeigoerse vrouwen schuldig aan maakt?

Vraag 8

Deelt u de kwalificatie van Pompeo dat China zich schuldig heeft gemaakt aan genocide op de Oeigoeren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u bereid om een officieel onderzoek te starten, op nationaal of Europees niveau, om te bepalen of China zich inderdaad schuldig maakt aan genocide en op welke wijze?

Vraag 10

Bent u bereid om de Chinese autoriteiten te verzoeken om toegang te verlenen voor onafhankelijke onderzoekers tot Xinjiang en de strafkampen en dat u, mocht die toegang niet worden verleend, op basis van de huidige kennis over zult gaan tot de officiële vaststelling dat er genocide plaatsvindt?

Vraag 11

Wat zijn de gevolgen van een Nederlandse of Europese vaststelling van genocide, op het gebied van diplomatieke relaties, sancties en handelsrelaties?


X Noot
1

NRC.nl, 19 januari 2021, «Minister Pompeo: Chinese behandeling van Oeigoeren is genocide' (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/19/minister-pompeo-chinese-behandeling-oeigoeren-is-genocide-a4028198).


Gerelateerd

Het bericht dat de Amerikaanse regering stelt dat de Chinese regering zich schuldig maakt aan genocide op de Oeigoeren

Het bericht dat een Chinese geneticus van het Erasmus MC werkt voor de Chinese politie

Het bericht dat de Chinese overheid ambtenaren inzet om de Oeigoeren in Xinjiang te controleren en te indoctrineren

De situatie dat Oeigoeren in Chinese concentratiekampen worden vermoord en hun organen worden verkocht

De situatie dat Oeigoeren in China het slachtoffer zijn geworden van dwangarbeid en andere mensenrechtenschendingen.

Het bericht ‘Oeigoeren in Europese landen worden onder druk gezet door de Chinese overheid’

Het bericht dat er nieuw bewijs is van China's missie om de moskeeën in Xinjiang te verwoesten

Chinese surveillanceapparatuur

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl