Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies én winst van zonneparken’Het artikel ‘Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies én winst van zonneparken’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00846

2021Z00846

(ingezonden 18 januari 2021)

Vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel ‘Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies én winst van zonneparken’.

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies én winst van zonneparken’? (1)
  1. Is het juist dat van de 33 grootste zonneparken in Nederland inmiddels 79 procent in buitenlandse handen is en dat daarmee tot 889 miljoen euro aan subsidiegeld naar het buitenland verdwijnt?
  1. Wat vindt u ervan dat buitenlandse investeerders op zo’n grote schaal zonneparken opkopen in Nederland? Hoe is deze ontwikkeling te rijmen met het streven uit het Klimaatakkoord naar 50 procent lokaal eigenaarschap?
  1. Hoe is het mogelijk dat slechts vier procent van de productie door zonneparken momenteel in lokaal eigendom is, maar dat in plaats daarvan 79 procent van de 33 grootste zonneparken in Nederland nu eigendom is van buitenlandse investeerders?
  1. Kunt u schetsen wat volgens u de gevolgen van deze ontwikkeling zijn voor de ruimtelijke inpassing, participatie en lokaal eigenaarschap van zonneparken?
  1. Deelt u de mening dat het bijzonder onwenselijk is dat het opkopen van zonneparken door deze buitenlandse investeerders er ook nog eens toe leidt dat belangrijke zaken zoals bewonersparticipatie, financieel meeprofiteren door de omgeving en een goede ruimtelijke inpassing in gevaar komen?
  1. Deelt u tevens de mening dat deze ontwikkeling bijzonder schadelijk is voor het draagvlak onder de energietransitie en dat het risico bestaat dat de energietransitie daarmee uiteindelijk zelfs wordt vertraagd?
  1. Welke mogelijkheden ziet u om op korte termijn te voorkomen dat nog meer zonneparken in handen komen van buitenlandse investeerders in plaats van dat er sprake is van lokaal eigenaarschap? Bent u bereid om zo snel mogelijk voorstellen te ontwikkelen die daarvoor kunnen zorgen?
  1. Bent u bereid om nadere randvoorwaarden te stellen binnen de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++), zodat dit niet meer kan gebeuren of anders hierop een ‘standstill’ in te voeren totdat dit verder kan worden voorkomen?

(1) Algemeen Dagblad, 16 januari 2021 ‘Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies én winst van zonneparken’ ( https://www.ad.nl/economie/buitenlandse-investeerders-gaan-er-vandoor-met-miljoenensubsidies-en-winst-van-zonneparken~a3f41bf9/)

Indiener

Agnes Mulder (CDA)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 18869 )

Publicatiedatum
18 januari 2021Gerelateerd

Het artikel ‘Buitenlandse investeerders gaan er vandoor met miljoenensubsidies én winst van zonneparken’

Het opkopen van zonneparken door buitenlandse investeerders

Het misbruiken van subsidie voor duurzame energie voor het wegwerken van het mestoverschot

Het rapport '50 jaar ISDS'

Het aantrekken van buitenlandse investeerders voor sociale woningbouw

De mogelijke overname van C&A door Chinese investeerders

Het niet verkopen van ABN AMRO en het miljardenverlies op deze aandelen

Nederlandse investeerders die amper geld steken in start-ups van vrouwen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl