Tweedemonitor / Kamervraag / Regionale verschillen in de euthanasiepraktijkRegionale verschillen in de euthanasiepraktijk

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00845

2021Z00845

(ingezonden 18 januari 2021)

Vragen van het lid Dik-Faber (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over regionale verschillen in de euthanasiepraktijk

Bent u bekend met het onderzoek naar de geografische variatie in euthanasie zoals bericht in diverse media en gepubliceerd in het internationale tijdschrift BMJ Supportive and Palliative Care? 1)

Hoe kijkt u aan tegen de onderzoeksresultaten, dat nadat factoren die de vraagkant beïnvloeden, namelijk leeftijd, kerkbezoek, inkomens, ervaren gezondheid, aantal vrijwilligers, stemgedrag, er nog altijd een aanzienlijk verschil tussen gemeenten in de euthanasiepraktijk aanwijsbaar is, die alleen te verklaren is door factoren die de aanbodkant beïnvloeden, zoals het al dan niet voeren van het gesprek over het levenseinde en de toegang tot alternatieven voor euthanasie?

Deelt u de mening dat de onderzoeksresultaten om nadere duiding vragen van de onderzoekers, samen met artsen en dat als onderdeel van deze duiding nader onderzoek naar de verhouding tussen regionale vraag en aanbod van zorg en ondersteuning bij het levenseinde nodig is? Bent u bereid daarbij een evaluatie van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg te betrekken?

Wat is uw mening over de wenselijkheid van regionale verschillen in de euthanasiepraktijk? Bent u het ermee eens dat het wenselijk is als artsen onderling bespreken wat de oorzaken van regionale variatie in de euthanasiepraktijk zouden kunnen zijn?

Bent u bereid de mogelijkheden te verkennen om de registratie van kenmerken van patiënten die euthanasie kregen uit te breiden, als element om zoveel mogelijk te leren van het eigen handelen?

Bent u bereid de mogelijkheden te verkennen om bij de reguliere evaluatie van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdodingde regionale verschillen mee te nemen?

1) A. Stef Groenewoud e.a., datum onbekend, 'Euthanasia in the Netherlands: a claims data cross-sectional study of geographical variation' in: BMJ Supportive and Palliative Care, https://spcare.bmj.com/content/early/2021/01/12/bmjspcare-2020-002573.full, NOS, 14 januari 2021, https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2364415-grote-regionale-verschillen-bij-euthanasie-in-sommige-gemeenten-25-keer-vaker.html, Trouw, 15 januari 2021, 'Er zijn grote verschillen in euthanasiepraktijk tussen de regio’s' https://www.trouw.nl/binnenland/er-zijn-grote-verschillen-in-euthanasiepraktijk-tussen-de-regio-s~b60c80ab/ en Trouw, 15 januari 2021, 'Meer of minder euthanasie, hoe komt dat?' https://www.trouw.nl/binnenland/meer-of-minder-euthanasie-hoe-komt-dat~b6ca8791/


Gerelateerd

Regionale verschillen in de euthanasiepraktijk

De aanbeveling van het VN-Mensenrechtencomité 2019 om de waarborgen voor de euthanasiepraktijk te versterken door toetsing vooraf

Het bericht ‘CBb ruimte voor positieve uitspraak knelgevallen klein’

Het artikel ‘Een schriftelijke wilsverklaring is nog geen euthanasieverzoek’

Cosmetische eisen aan groenten en fruit

Het bericht ‘Dik half jaar wachten voor plaatsen snellader geen uitzondering’

Het bericht dat lokale en regionale kranten steun zoeken om de coronacrisis te overleven

De Gedragscode Zon op Land

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl