Tweedemonitor / Kamervraag / De coronabesmettingen in het gevangeniswezenDe coronabesmettingen in het gevangeniswezen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00747

2021Z00747

(ingezonden 15 januari 2021)

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over de coronabesmettingen in het gevangeniswezen

1

Wat is uw verklaring voor het feit dat het aantal coronabesmettingen in detentie nu zo veel hoger is dan eerder in deze coronapandemie? Wat zijn de meest actuele besmettingscijfers?

2

Hoe verklaart u het hoge aantal besmettingen in de PI Ter Apel? Hoe is dat volgens u ontstaan? Wat is uw reactie op de beweringen dat corona hier niet serieus is genomen, dat wel 70 mensen in een ruimte zijn geweest, afstand houden nauwelijks gebeurde en ondersteunend kantoorpersoneel niet thuis mocht werken? Bent u bereid dit te laten onderzoeken? 1)

3

Waarom is er zoveel ruimte voor lokaal beleid en zijn er niet eerder duidelijke landelijke regels vastgesteld, bijvoorbeeld over thuiswerkend personeel (voor zover mogelijk), niet noodzakelijke externen of onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten houden en het verbieden van het bijeenkomen van grote groepen? Had dit niet eerder verboden kunnen worden?

4

Welke aanvullende maatregelen gaat u nemen om corona zoveel mogelijk buiten de gevangenismuren te houden?

5

Bent u bereid het verbod op het dragen van mondkapjes door gedetineerden te heroverwegen?

6

Bent u bereid het gebruik van meerpersoonscellen zo snel mogelijk terug te dringen of af te schaffen?

7

Hoe vaak wordt er nu preventief getest voordat personeel en bezoekers de inrichting binnen gaan? Kan dat geïntensiveerd worden, om het idee van het werken en verblijven in de beschermde bubbel zoveel mogelijk te benaderen?

8

Bent u bereid er voor te zorgen dat overal geregeld wordt dat mensen die niet direct in het primaire proces werken en noodzakelijk binnen moeten zijn voor de orde in de inrichtingen ook echt thuis kunnen werken?

9

Bent u bereid met spoed de mogelijkheden te bezien om de Skype-verbindingen te verbeteren, gelet op het feit dat daar veel klachten over zijn en dat kan compenseren dat bezoek en externen soms buiten gehouden zullen moeten worden?

10

Hoe pakt de vaccinatiestrategie precies uit voor het gevangenispersoneel? Klopt het dat sommigen, zoals de mensen die werken op een PPC of in het JCvSZ wel eerder worden gevaccineerd en anderen niet, maar dat de mensen die geen voorrang hebben bij vaccineren dan soms wel in zullen moeten vallen op deze afdelingen? Hoe werkt dit en hoe verklaart u dat?

11

Bent u bereid het gevraagde OMT-advies over het gevangeniswezen direct aan de Kamer te sturen zodra het verschijnt en de Kamer te informeren tot welke nieuwe maatregelen dit gaat leiden?

12

Kunt u deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden?

1) RTV Noord, 11 januari 2021, 'Vakbond over gevangenis Ter Apel: 'Alsof corona niet serieus is genomen'', https://www.rtvnoord.nl/nieuws/778673/Vakbond-over-gevangenis-Ter-Apel-Alsof-corona-niet-serieus-is-genomen

Indiener

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Sander Dekker (VVD)


Access ( 18847 )

Publicatiedatum
15 januari 2021Gerelateerd

De berichten ‘Slachthuis mocht open blijven ondanks veel coronabesmettingen’ en ‘Dit is waarom slachthuis Vion open mocht blijven ondanks de vele coronabesmettingen’

Waarom de zorgbonus niet wordt uitgekeerd aan zorgverleners die werkzaam zijn in het gevangeniswezen

De coronabesmettingen in het gevangeniswezen

De berichten ‘Coronabesmettingen bij VION in Boxtel nog altijd aan de orde van de dag’

De berichtgeving m.b.t. coronabesmettingen binnen het gevangeniswezen: Corona in gevangenis: 84 gedetineerden in quarantaine'

De nieuwe coronabesmettingen bij twee nertsenfokkerijen

De maatregelen die worden getroffen in het gevangeniswezen in verband met het COVID-19 virus

Het bericht dat cipiers ziek van angst zouden zijn door onveilige situaties in de gevangenissen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl