Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat afstand tussen scholieren wel belangrijk is.Het bericht dat afstand tussen scholieren wel belangrijk is.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00745

2021Z00745

(ingezonden 15 januari 2021)

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over het bericht dat afstand tussen scholieren wel belangrijk is.

Wat is uw reactie op het onderzoek van Nieuwsuur waaruit blijkt dat er nog veel vragen leven over de wetenschappelijke onderbouwing van het advies van het Outbreak Management Team (OMT) om de anderhalvemetermaatregel op scholen los te laten afgelopen zomer? 1) Is over deze uitzending contact geweest met het OMT?

Wist het kabinet afgelopen zomer al dat het juist beter was om de anderhalvemetermaatregel op scholen te handhaven, zoals leden van het OMT nu aangeven? Zo ja, vanaf wanneer was het kabinet hiervan op de hoogte? Waarom is de Kamer hiervan niet op de hoogte gesteld en is hier verder niets mee gedaan?

Waarom werd in oktober en november nog door het kabinet gesteld dat aanvullende maatregelen niet nodig waren op scholen en dat kinderen en jongeren een beperkte rol speelden in de besmetting, terwijl zij nu gezien worden als drijvende kracht achter de tweede golf? Waren er toen niet al aanwijzingen dat het aantal besmettingen onder jongeren rap toenam?

Welke consequenties heeft het niet eerder nemen van maatregelen op scholen gehad voor de verspreiding van het virus?

Hoe verhoudt uw stellingname dat scholen ‘enkel tot het best haalbare’ tot de anderhalve meter worden verplicht zich tot dit inzicht dat de anderhalve meter sowieso gehouden dient te worden? Zou een uitbreiding van de mondkapjesplicht hier soelaas kunnen bieden?

2)

Is een volledig digitaal programma voor examenleerlingen niet beter dan een half programma in de klas, wanneer klassen nu opgesplitst moeten worden en docenten zich niet in tweeën kunnen splitsen of er niet eens voldoende docenten zijn? Kunt u uw antwoord toelichten? Lukt het naar uw inzicht nu voldoende om anderhalve meter afstand te houden voor examenleerlingen?

Kunt u elke vraag afzonderlijk beantwoorden?

Kunt u de antwoorden op deze schriftelijke vragen naar de Kamer sturen voorafgaand aan het notaoverleg Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren, examens en curriculum van 25 januari aanstaande?

  1. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2363556-reconstructie-afstand-scholieren-wel-belangrijk-zeggen-omt-leden-nu.html
  2. 95e OMT-advies en het maatregelenpakket van 13 januari jl. Kamerstuk 25 295, 874


Gerelateerd

Het rapport van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) aangaande criminele uitbuiting onder Nederlandse scholieren

Het bericht dat de burgemeester van Heerenveen heeft gepleit voor verplicht moskeebezoek voor scholieren

Het bericht dat afstand tussen scholieren wel belangrijk is.

Het beschikbare lesmateriaal over het conflict tussen Israël en de Palestijnen

Misleidende reclame van e-sigaretten

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het programma ‘Certificeren op afstand’

Het bericht ‘Fors meer scholieren geschorst voor wapenbezit op school’.

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl