Tweedemonitor / Kamervraag / De Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021De Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00743

2021Z00743

(ingezonden 15 januari 2021)

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister-president over de Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021.

  1. Kunt u zich herinneren dat u op 13 januari heeft gezegd dat u voor de internationale biodiversiteitstop One Planet Summit een bijdrage van maar liefst vier pagina’s had voorbereid maar dat u door tijdgebrek deze speech helaas niet heeft kunnen uitspreken en dat u zich heeft moeten beperken tot een kort statement, waarin u vooral het gelijke speelveld voor bedrijven heeft benadrukt? 1)
  2. Kunt u bevestigen dat de speech van vier pagina’s de Nederlandse inzet voor deze top was?
  3. Kunt u deze niet-uitgesproken speech naar de Kamer sturen en dit binnen een week doen, gezien het feit dat deze bijdrage al helemaal klaar was, zodat de Kamer kennis kan nemen van de Nederlandse inzet?

1) Plenair verslag 43e vergadering van de Tweede Kamer, Ontwikkelingen rondom het coronavirus, woensdag 13 januari 2021 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/d5edf32e-40ba-4407-bee2-cac1ab19557c)


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021

De toename van het bosverlies in het afgelopen jaar

Belemmeringen voor verduurzaming van de financiële sector

Het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het Living Planet Report

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De bouwprojecten op Bonaire die koraalvernietiging/ecocide kunnen veroorzaken

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl