Tweedemonitor / Kamervraag / De Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021De Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00743

2021Z00743

(ingezonden 15 januari 2021)

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister-president over de Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021.

  1. Kunt u zich herinneren dat u op 13 januari heeft gezegd dat u voor de internationale biodiversiteitstop One Planet Summit een bijdrage van maar liefst vier pagina’s had voorbereid maar dat u door tijdgebrek deze speech helaas niet heeft kunnen uitspreken en dat u zich heeft moeten beperken tot een kort statement, waarin u vooral het gelijke speelveld voor bedrijven heeft benadrukt? 1)
  2. Kunt u bevestigen dat de speech van vier pagina’s de Nederlandse inzet voor deze top was?
  3. Kunt u deze niet-uitgesproken speech naar de Kamer sturen en dit binnen een week doen, gezien het feit dat deze bijdrage al helemaal klaar was, zodat de Kamer kennis kan nemen van de Nederlandse inzet?

1) Plenair verslag 43e vergadering van de Tweede Kamer, Ontwikkelingen rondom het coronavirus, woensdag 13 januari 2021 (https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/d5edf32e-40ba-4407-bee2-cac1ab19557c)


Gerelateerd

De Nederlandse inzet bij de One Planet Summit van 12 januari 2021

Het bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek over het Living Planet Report

Het bericht ‘Wereldleiders willen ambitieuzere aanpak natuurverlies: ‘We hebben geen moment te verliezen’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De UN Climate Action Summit van 23 september

Belemmeringen voor verduurzaming van de financiële sector

Klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden

De The Hague Youth Declaration on Human Rights in Action van 20 oktober 2018

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl