Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Wereldleiders willen ambitieuzere aanpak natuurverlies: ‘We hebben geen moment te verliezen’Het bericht ‘Wereldleiders willen ambitieuzere aanpak natuurverlies: ‘We hebben geen moment te verliezen’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00740

2021Z00740

(ingezonden 15 januari 2021)

Vragen van de leden De Groot en Jetten (beiden D66) aan de minister-president over het bericht ‘Wereldleiders willen ambitieuzere aanpak natuurverlies: ‘We hebben geen moment te verliezen’ 

  1. Kunt u toelichten wat de uitkomst is geweest van de One Planet Summit, georganiseerd door de Franse president Macron samen met de Verenigde Naties (VN) en de Wereldbank, en wat de Nederlandse bijdrage en inzet is geweest? 1)
  2. Heeft Nederland zich aangesloten bij het voornemen om bij VN-top dit jaar in Kunming afspraken te maken om wereldwijd minstens 30% van land en zee te beschermen en herstellen in 2030? Zo ja, kunt u toelichten waarom? Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u zich vinden in de uitspraken van andere leiders waarbij expliciet een link werd gelegd tussen de verstoorde balans tussen mens en natuur en het uitbreken van corona, waarbij het virus van dier op mens overgesproken zou zijn? Zo nee, waarom niet?
  4. Deelt u de mening dat de motie van de leden Jetten en De Groot (Kamerstuk 21501-20, nr. 1440), waarin wordt opgeroepen om ons als Nederland in te zetten voor ambitieuze en bindende doelstellingen in Beijing zodat het voortdurende uitsterven van dier- en plantensoorten een halt kan worden toegeroepen, tijdens deze summit de basis kon leggen voor de VN-top in Kunming? Zo ja, hoe heeft u hier gevolg aan gegeven? Zo nee, waarom niet?

1) Trouw, 11 januari 2021, ''Wereldleiders willen ambitieuzere aanpak natuurverlies: ‘We hebben geen moment te verliezen'' (https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/wereldleiders-willen-ambitieuzere-aanpak-natuurverlies-we-hebben-geen-moment-te-verliezen~bcd3f7fb/)

Indiener

Tjeerd de Groot (D66)

Rob Jetten (D66)


Gericht

Mark Rutte (VVD)


Access ( 18850 )

Publicatiedatum
15 januari 2021Gerelateerd

Het bericht ‘Wereldleiders willen ambitieuzere aanpak natuurverlies: ‘We hebben geen moment te verliezen’

Het basisjaar van de CORSIA

De toespraak van Greta Thunberg tijdens de COP24 in Katowice

Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP

Het artikel 'Grote onvrede over aanpak pootgoedfraude'

Het bericht 'De aanpak van milieucriminaliteit dreigt vast te lopen'

Het opkopen van emissierechten

Het UNEP Emissions Gap Report en het Fourth National Climate Assessment van het USGCRP

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl