Tweedemonitor / Kamervraag / Transparantie en duidelijkheid bij nieuwe kleine gasveldenTransparantie en duidelijkheid bij nieuwe kleine gasvelden

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00737

2021Z00737

(ingezonden 15 januari 2021)

Vragen van het lid Bromet (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over transparantie en duidelijkheid bij nieuwe kleine gasvelden 

  1. Bent u bekend met de uitspraak van de Raad van State van 23 december 2020 betreffende risico’s aardbevingen in Drents gaswinningsplan en met de huidige situatie rondom de vijf nieuw beoogde gasvelden in de grensregio van Drenthe, Friesland en Overijssel? 1) 2) 3)
  2. Bent u bekend met het verzoek van bewoners om meer actieve en begrijpelijke informatie en te worden betrokken bij de participatie over de plannen van Vermilion om gas te winnen in vijf nieuwe gasvelden (de Boergrup, Lombok, Leemdijk, de Bree en de Smitstede) in de grensregio van de drie provincies?
  3. Deelt u de mening dat de uitspraak van de Raad van State (‘Risico’s aardbevingen in Drents gaswinningsplan’) ook betrokken zou moeten worden bij de nieuwe winningsplannen van Vermilion?
  4. Waarom worden de vijf kleine gasvelden in de grensregio van Drenthe, Friesland en Overijssel als aparte velden geoormerkt, terwijl de vijf velden op zeer geringe afstand van elkaar liggen en uit onderzoek blijkt dat de velden elkaar wel degelijk beïnvloeden?
  5. Hoe staat u tegenover het opnemen (financiële) voorwaarden die bijdragen aan de noodzakelijke energietransitie in deze regio, zoals dat ook in de pilot in het omgevingsproces bij de gaswinning in Ternaard is gebeurd? 4)
  6. Bent u voornemens meer transparantie en duidelijkheid in begrijpelijke taal te geven als het gaat om procedures gaswinning bij kleine gasvelden in het algemeen? Zo ja, hoe wilt u dit doen? Zo nee, waarom niet?

1) NOS, 5 januari 2021, 'GAS DrOvF onaangenaam verrast door aangekondigde nieuwe gaswinningen'. (https://nos.nl/regio/friesland/artikel/82174-gas-drovf-onaangenaam-verrast-door-aangekondigde-nieuwe-gaswinningen);

2) Trouw, 23 december 2020, 'Raad van State: Risico’s aardbevingen in Drents gaswinningsplan niet duidelijk'. (https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/raad-van-state-risico-s-aardbevingen-in-drents-gaswinningsplan-niet-duidelijk~bdbac6e1/);

3) RvS, 23 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:3092. (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2020:3092)

4) Zie ook de de website van gemeente Noardeast-Fryslân: https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard


Gerelateerd

Het bericht ‘NAM wil productiewater Schoonebeek injecteren in Drentse gasvelden’

Transparantie en duidelijkheid bij nieuwe kleine gasvelden

Het artikel ‘NAM wil productiewater Schoonebeek injecteren in Drentse gasvelden’

Het journalistiek onderzoek naar kleine gasvelden in het Noordoosten van Nederland

Het injecteren van afvalwater in Twente en Zuidoost-Drenthe.

Het bericht dat kleine gasvelden in Noord-Nederland versneld worden leeggehaald

Het artikel ‘Nederland zal veel eerder en veel meer gas moeten importeren dan tot nu werd gedacht’

De beving bij Warder

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl