Tweedemonitor / Kamervraag / Uitgiftepunten voor gecertificeerde mondneusmaskersUitgiftepunten voor gecertificeerde mondneusmaskers

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00592

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over uitgiftepunten voor gecertificeerde mondneusmaskers (ingezonden 14 januari 2021).

Vraag 1

Kunt u toelichten welke soort mondneusmaskers het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) levert aan respectievelijk de voedselbanken, het Armoedefonds en Stichting Burgerinitiatief Woudenberg?1 Kunt u bevestigen dat dit gecertificeerde mondneusmaskers zijn? En kunt u aangeven om welke gecertificeerde mondneusmaskers het gaat?

Vraag 2

Zou het LCH Filtering Facepiece Particals (FFP)2-maskers kunnen leveren aan deze organisaties en zou u dit wenselijk vinden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Worden de mondneusmaskers tegen kostprijs en gratis voor bepaalde groepen aangeboden? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Klopt het dat in Beieren, sinds daar sinds kort een FFP2-maskerplicht geldt, deze maskers ook worden uitgedeeld aan mensen die deze maskers niet kunnen betalen? Kunt u toelichten hoe dit daar is vormgegeven en wat denkt u hiervan te kunnen leren voor de Nederlandse situatie?2

Vraag 5

Hoe is het mogelijk dat ondanks het feit dat het LCH over ruim voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg beschikt, er nog altijd medewerkers zijn die zonder FFP2-maskers moeten werken?

Vraag 6

Hoe is het mogelijk dat in sommige zorginstellingen met spatmaskers (face shields) wordt gewerkt terwijl het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat dit geen vervanging is van een mondneusmasker?

Vraag 7

Is het volgens u wenselijk om de reeds geldende maskerplicht om te zetten in een FFP2-maskerplicht, zodat de mondneusmaskers die mensen dragen in publieke binnenruimtes niet alleen anderen beschermen, maar ook henzelf? Kunt u uw antwoord toelichten? Kunt u eveneens toelichten in hoeverre dit met de huidige voorraad mogelijk zou zijn?


X Noot
1

Kamerstuk 25 295, nr. 874.

X Noot
2

VRT, 12 januari 2021, «Duitse deelstaat Beieren verplicht professionele FFP2-maskers op openbaar vervoer en in winkels» (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/12/duitse-deelstaat-beieren-gaat-ffp2-mondmasker-verplichten/)

Indiener

Maarten Hijink (SP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 18822 )

Publicatiedatum
14 januari 2021Gerelateerd

Uitgiftepunten voor gecertificeerde mondneusmaskers

Recente berichtgeving rondom SAVE Midden-Nederland en Veilig Thuis

het bericht dat «Jeugdzorginstelling eist dat ouders video van uit huis halen dochtertje van internet verwijderen»

De onderzoeken naar de werking van mondmaskers

De gesloten jeugdzorg

De tariefsverhoging van 35% door Skal Biocontrole

Het bericht 'Jeugdzorg wil actie tegen agressie: 'Je bent gewaarschuwd, ik maak je kapot’

De voorbereidingen op de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl