Tweedemonitor / Kamervraag / Opleidingsplaatsen voor huisartsenOpleidingsplaatsen voor huisartsen

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00587

Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Minister voor Medische Zorg over opleidingsplaatsen voor huisartsen (ingezonden 14 januari 2021).

Vraag 1

Kent u de tweet van een gepromoveerde arts, spoedeisende hulparts bij het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) in Goes?1

Vraag 2

Klopt het dat 50% van de huisartsen in de Provincie Zeeland binnen 10 jaar met pensioen gaat?

Vraag 3

Bent u het ermee eens dat ook in de regio zorg beschikbaar, betaalbaar en bereikbaar moet zijn en blijven?

Vraag 4

Kunt u, gezien de aangenomen motie Bergkamp c.s., aangeven hoe u deze motie wilt uitvoeren en hierbij specifiek de Zeeuwse situatie toelichten?2

Vraag 5

Klopt het dat er een basisarts is die momenteel als arts-assistent SEH (spoedeisende hulp) werkt bij ziekenhuis ADRZ die huisarts wil worden?

Vraag 6

Klopt het dat er een huisarts is die de betrokkene wil opleiden, dat er daardoor een opleidingsplaats is in Zeeland, maar dat betrokkene volgens «het systeem» alleen in Zwolle de huisartsenopleiding kan volgen?

Vraag 7

Klopt het dat indien betrokkene nu deze plaats in Zwolle niet accepteert, betrokkene nooit meer mag solliciteren?

Vraag 8

Als dit klopt, kunt u dan aangeven waarom dit zo is en of hier uitzonderingen op mogelijk zijn?

Vraag 9

Is er bijvoorbeeld een hardheidsclausule, klachten- of bezwaarregeling waar gebruik van gemaakt kan worden?

Vraag 10

Zo nee, waarom is deze er niet, en vindt u dat dit terecht?

Indiener

Joba van den Berg (CDA)


Gericht

Tamara van Ark (VVD)


Access ( 18833 )

Publicatiedatum
14 januari 2021Gerelateerd

Het bericht dat zorgsectoren bakkeleien over opleidingsplaatsen gz-psychologen

Tekorten aan huisartsen in de regio

Het melden van mogelijke coronadoden door huisartsen

Het bericht ‘VGZ zet succesproject huisartsen op pauze’

Genetische testen voor zwangere vrouwen die door huisartsen aangeboden worden

Het bericht dat het succesvolle project waarin huisartsen door meer tijd te nemen voor patiënten minder hoeven door te verwijzen niet mag uitbreiden van de zorgverzekeraar omdat dit ziekenhuizen omzet kost

Het bericht 'Veel huisartsen nog onbekend met declaratiemogelijkheden e-mailconsult'

Opleidingsplaatsen voor huisartsen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl