Tweedemonitor / Kamervraag / De berichtgeving ‘Ombudsman: vergoeding voor invalide veteranen moet sneller’De berichtgeving ‘Ombudsman: vergoeding voor invalide veteranen moet sneller’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00583

Vragen van het lid Van Helvert (CDA) aan de Minister van Defensie over de berichtgeving «Ombudsman: vergoeding voor invalide veteranen moet sneller» (ingezonden 14 januari 2021).

Vraag 1

Hoe beoordeelt u de berichtgeving «Ombudsman: vergoeding voor invalide veteranen moet sneller»?1

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het onderzoek van de veteranenombudsman naar de duur van de schadeprocedures na klachten van tientallen veteranen?

Vraag 3

Deelt u de opvatting van de veteranenombudsman dat in totaal honderden veteranen te maken hebben met een te trage afhandeling van aanvragen voor militair invaliditeitspensioen en aanvullende schadevergoeding, hetgeen tot veel stress en onzekerheid bij veteranen leidt, alsmede «schrijnende en onverteerbare situaties»?

Vraag 4

Deelt u de opvatting van de veteranenombudsman dat een veteraan die invalide raakt binnen twee jaar schadevergoeding moet krijgen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat Defensie een aanvraag voor een schadevergoeding voortaan binnen twee jaar afhandelt?

5. Wat vindt u van de mogelijke oplossingen die in het rapport van de veteranenombudsman genoemd staan, zoals:

  • het digitaliseren van medische dossiers, waarmee veel tijd gewonnen kan worden;

  • een veteraan voortaan nog maar één keer medisch te keuren;

  • ondersteuning van de veteraan door een zorgcoördinator tijdens de procedure?

Vraag 6

Bent u bereid over te gaan tot digitalisering van medische dossiers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, binnen welke termijn? Kunnen tot die tijd artsen niet met elkaar bellen over reeds gedane keuringen?

Vraag 7

Is de pilot met drie advocatenkantoren wel genoeg? Kan niet direct bij alle zaken toenadering gezocht worden door Defensie, om de verharding in de juridische procedures te doorbreken?

Vraag 8

Herkent u zich in de kritiek van de veteranenombudsman dat tempo nogal eens ontbreekt bij de omgang van Defensie met veteranen? Waarom moet er al jaren worden gewacht op de toegezegde verbeteringen van het militair (invaliditeits-)pensioen, de klachtenafhandeling en de regeling voor militairen met PTSS? Waarom ontbreekt het kennelijk vaak aan een goede uitvoering? Wat bent u bereid hieraan te doen en binnen welke termijn?

Vraag 9

Bent u bereid het rapport van de veteranenombudsman en uw reactie daarop naar de Kamer te sturen?


Gerelateerd

De berichtgeving ‘Ombudsman: vergoeding voor invalide veteranen moet sneller’

Hulp aan veteranen die lijden aan PTSS

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds dat veteranen onaanvaardbaar lang laten wachten voor keuringen

Het bericht ‘Defensie laat veteranen met klachten veel te lang wachten’

Het bericht ‘Veteranen Ouwestomp voelen zich besodemieterd, stadscamping Den Bosch komt erg dichtbij’

Het bericht ‘Defensie betaalt fikse rekeningen van Kroon’

Turkije dat IS-veteranen rekruteert, traint en bewapent in Afrin

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl