Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat een diploma van leerfabriek NCOI soms bitter weinig waard blijktHet bericht dat een diploma van leerfabriek NCOI soms bitter weinig waard blijkt

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00581

Vragen van het lid Futselaar (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht dat een diploma van leerfabriek NCOI soms bitter weinig waard blijkt (ingezonden 14 januari 2021).

Vraag 1

Welke stappen gaat u ondernemen in afwachting van het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar de misstanden bij NCOI?1 2

Vraag 2

Wat gaat u doen aan de eventuele misleidende claims over diploma’s, de onvoorziene kosten voor herexamens en scriptiebegeleiding, wisselende leslocaties, de werkomstandigheden van docenten en de winsthonger van particuliere onderwijsaanbieders? Gaat er strenger toezicht op dit soort zaken plaatsvinden bij particuliere opleidingsinstellingen?

Vraag 3

Erkent u dat deze casus de grote spanning laat zien tussen private (winst)belangen en het publieke belang voor goed en betaalbaar onderwijs? Kunt u dit toelichten? Deelt u de mening dat dit het belang aantoont van een uitgebreid(er) aanbod van volwassenonderwijs en deelonderwijs door publiek bekostigde instellingen? Op welke wijze gaat u een groter publiek aanbod van volwassenonderwijs en deelonderwijs stimuleren?

Vraag 4

Deelt u de mening dat het onwenselijk is als particuliere opleidingsinstellingen een verdienmodel bouwen op onverwachte kosten voor studenten? Wat gaat u specifiek doen om dit soort praktijken onmogelijk te maken?

Vraag 5

Hoe duidt u het feit dat NCOI een winstmarge heeft van 10% op het «product» onderwijs?

Vraag 6

Hoeveel publiek geld gaat er via het UWV naar private opleiders? Bent u bereid dit in kaart te brengen?

Vraag 7

Gaat u de exorbitante kosten in het particulier onderwijs zoals in het artikel beschreven, die instellingen studenten in rekening worden gebracht, zoals 200 euro voor een herkansing, 610 euro voor lunch en 1.000 euro voor zes uur scriptiebegeleiding aan banden leggen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Soms blijkt een diploma van leerfabriek NCOI bitter weinig waard, Trouw, 13 januari 2021 (https://www.trouw.nl/onderwijs/soms-blijkt-een-diploma-van-leerfabriek-ncoi-bitter-weinig-waard~b9d83fbd/)

X Noot
2

NCOI: Nederlands Commercieel Opleidingsinstituut


Gerelateerd

Het artikel ‘Soms blijkt een diploma van leerfabriek NCOI bitter weinig waard’.

Het bericht dat een diploma van leerfabriek NCOI soms bitter weinig waard blijkt

De uitzending van BOOS dat de NCOI sjoemelt met overheidsgeld.

Het bericht ‘Alarm over vervalste mbo-diploma’s’

Werken zonder loon in de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard

Het uitstel van de beantwoording van vragen over de voorgenomen sluiting van de dienstapotheek in de Hoeksche Waard

Het bericht ‘Diploma honderden medewerkers kinderopvang ongeldig door nieuwe cao'

Het bericht ‘Nederlands diploma te koop op Hogeschool in Qatar’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl