Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Promovendi die mantelzorg verlenen hebben vaker mentale gezondheidsklachten, maar ze trekken niet aan de bel’Het bericht ‘Promovendi die mantelzorg verlenen hebben vaker mentale gezondheidsklachten, maar ze trekken niet aan de bel’

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00577

Vragen van de leden Van der Molen en Geluk-Poortvliet (beiden CDA) aan de Minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het bericht «Promovendi die mantelzorg verlenen hebben vaker mentale gezondheidsklachten, maar ze trekken niet aan de bel» (ingezonden 14 januari 2021).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Promovendi die mantelzorg verlenen hebben vaker mentale gezondheidsklachten, maar ze trekken niet aan de bel»?1

Vraag 2

Vindt u het ook zorgelijk dat een meerderheid van de mantelzorgende promovendi zijn of haar begeleider niet informeert over het verlenen van mantelzorg?

Vraag 3

Welke rechten hebben promovendi met betrekking tot zorgverlof? Kunt u hierbij een uitsplitsing maken naar het type promovendi?

Vraag 4

Wat wilt u doen voor promovendi die van hun begeleider het deksel op de neus krijgen nadat ze hun mantelzorgende taak bespreekbaar hebben gemaakt?

Vraag 5

Hoe wilt u in de toekomst meer zicht krijgen en houden op deze groep?

Vraag 6

Hoe wilt u zorgen voor beter informatievoorziening richting begeleiders en promovendi?


X Noot
1

Promovendi die mantelzorg verlenen hebben vaker mentale gezondheidsklachten, maar ze trekken niet aan de bel, Scienceguide, d.d. 6 januari 2021 (https://www.scienceguide.nl/2021/01/promovendi-die-mantelzorg-verlenen-hebben-vaker-mentale-gezondheidsklachten-maar-ze-trekken-niet-aan-de-bel/)


Gerelateerd

Het bericht ‘Promovendi die mantelzorg verlenen hebben vaker mentale gezondheidsklachten, maar ze trekken niet aan de bel’

De maatschappelijke waarde van mantelzorg

Het bericht ‘Promoveren én mantelzorgen, het valt niet mee’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Uitvoering van motie Geluk-Poortvliet en het behoud van het budget voor de instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten

Promovendi

Het bericht ‘Helft van de promovendi is vrouw maar cum laude krijgen ze zelden’

Het bericht ‘Meer mantelzorg verwachten is politiek wensdenken’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl