Tweedemonitor / Kamervraag / De wenselijkheid van vermenging van accountancy en advocatuur.De wenselijkheid van vermenging van accountancy en advocatuur.

Keywords:
Zaaknummer: 2021Z00474

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de ministers van Financiën en voor Rechtsbescherming over de wenselijkheid van vermenging van accountancy en advocatuur. (ingezonden 13 januari 2021).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht in het Financieele Dagblad, waarin geschreven wordt over de plannen van accountantskantoren om zich ook toe te gaan leggen op het leveren van juridische diensten? Zo ja, wat vindt u van deze ontwikkeling?1

Vraag 2

Bent u het eens met de kritiek van de schrijver van bovengenoemd artikel op deze ontwikkeling? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

In hoeverre staan huidige wetten en regels een vermenging van accountants- en advocatenwerk, zoals bijvoorbeeld voorgesteld door Deloitte, EY en KPMG Meijburg die een deel van de markt voor juridische diensten willen overnemen, in de weg? Met andere woorden: kan een dergelijke vermenging op dit moment wettelijk door de beugel? Zo ja, vindt u dit wenselijk en waarom dan?

Vraag 4

Bent u bekend met de onderzoeksrapporten die in het artikel genoemd worden, uit onder meer Australië, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika én Nederland, waarin wordt gewezen op de perverse en verkeerde prikkels die kunnen uitgaan van de samenloop tussen accountants- en adviesdiensten? Zo ja, bent u het eens met de stelling dat er perverse en verkeerde prikkels uitgaan van de samenloop tussen accountants- en adviesdiensten? Zo nee, bent u bereid de bewuste rapporten tot u te nemen en dan alsnog dezelfde stelling van commentaar te voorzien?

Vraag 5

Ziet u ook dat de belangen van accountants, die in essentie onafhankelijk, objectief en onpartijdig moeten opereren, zich zeer slecht verhouden tot de belangen van een advocaat, die het cliëntbelang altijd voorop moet stellen, en bent u het er dan mee eens dat deze twee branches beter gescheiden zouden kunnen blijven? Zo nee, kunt u uitgebreid beargumenteren waarom u dat niet zo ziet?

Vraag 6

In hoeverre kan de bovengenoemde ontwikkeling los gezien worden van de tendens dat meer bedrijven zogenaamd «zelfonderzoek» door advocaten instellen? Zijn deze twee ontwikkelingen niet potentieel een heel gevaarlijke cocktail?

Vraag 7

Bent u bereid de markt dusdanig te reguleren dat vermenging van accountancy en advocatenpraktijken geen doorgang kan vinden? Zo nee, waarom niet?

Indiener

Michiel van Nispen (SP)


Gericht

Wopke Hoekstra (CDA)

Sander Dekker (VVD)


Access ( 18806 )

Publicatiedatum
13 januari 2021Gerelateerd

De wenselijkheid van vermenging van accountancy en advocatuur.

De tegemoetkomingsregeling voor sociale advocatuur

De stakingsoproep van de Vereniging Advocatenbelangen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht 'Het no cure no pay-verbod binnen de advocatuur moet worden opgeheven'

Diverse recente berichten over de (strafrecht)advocatuur

De dwang op commerciële advocatuur om gesubsidieerde rechtsbijstand te gaan verlenen

De gevolgen van het Corona-virus voor de (sociale) advocatuur

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl